Varhaiskasvatus

Varhaisiän musiikki- ja tanssikasvatuksen tavoitteena on musiikille ja tanssille myönteisen asenteen herättäminen. Lapselle tarjotaan onnistumisen elämyksiä, jotka muodostavat hyvän pohjan myöhemmälle harrastukselle. Lapsen kokonaispersoonallisuus kehittyy  tasapainoisesti leikin, tanssin ja musiikin avulla. Opetuksella pyritään herättämään lapsen kiinnostus itseilmaisuun tanssin ja musiikin avulla.

UUDET VARHAISKASVATUKSEN OPPILAAT:
Ilmoittautumislomakkeet ja tiedot ryhmien vapaista paikoista löytyvät 13.5.2019 alkaen klo 15 tästä linkistä.