Muskarissa opitaan leikkien ja kokien

Tervetuloa Tampereen konservatorion musiikkileikkikouluun! Olet tekemässä erinomaisen ratkaisun valitessasi musiikin lapsellesi harrastukseksi.

Musiikkileikkikoulun tärkeimmät tehtävät

 • Muskari virkistää ja rentouttaa.
 • Muskari herättää musiikille myönteisen asenteen. Se saa lapset nauttimaan laulamisesta, soittamisesta ja musiikkileikeistä
 • Muskari edesauttaa lapsen kokonaispersoonallisuuden tasapainoista kehittymistä.
 • Muskari kehittää lapsen rytmi-, melodia-, kuulo- ja kuuntelukykyä.

Musiikinopetuksen sisältö

 • Opetamme rytmin, melodian, dynamiikan, sointivärin, harmonian ja muodon alkeita.
 • Opimme leikkien ja elämyksellisesti kokien.

Työtavat

 • Laulamme, loruilemme, soitamme, kuuntelemme, tanssimme ja liikumme.

Muskarin ryhmäkuvaukset

Musiikkileikkikoulun perustoiminta on tarkoitettu alle kouluikäisille lapsille, soitinkaruselli eskari-ikäisille ja soittismuskari ekaluokkalaisille. Musiikkileikkikoulun perustoiminnassa on perhe- ja leikkiryhmiä.
Musiikkiopistossa varsinaiset instrumenttiopinnot aloittaneet muskari-ikäiset lapset saavat osallistua johonkin muskarin leikkiryhmään.

Perheryhmät alle 3-vuotiaille:
lapset tulevat tunnille yhdessä aikuisen kanssa, muskarin pituus 30 min/viikko.

Leikkiryhmät 3-6-vuotiaille:
lapset käyvät tunnilla ilman aikuista, muskarin pituus 3-4 -vuotiaille 45 min/viikko, 5-6-vuotiaille 60 min/viikko.

soitinkaruselli 16x9

Soitinkaruselli 6-vuotiaille:
Instrumenttiopetusta pareittain 3×30 min/soitin (6 soitinta/lukuvuosi, painotus syyslukukaudella) ja muskari 45 min/vko. Soitintutustuminen  tapahtuu pääosin syyslukukaudella, kevätlukukauden toiminta on enimmäkseen muskaria.

Karusellin soittimet lukuvuonna 2020-2021 ovat:

 • harmonikka
 • saksofoni
 • kontrabasso
 • nokkahuilu
 • viulu
 • kitara

Soittismuskari 7-vuotiaille:

Instrumentin yksilöopetusta 30 min ja muskari 45 min/viikko. Instrumenttiopetuksen soitin valitaan hakuvaiheessa ja opetusta annetaan valitusta soittimesta koko lukuvuoden ajan.
Lukuvuoden 2020-2021 soittimet ovat:

 • viulu
 • harmonikka
 • kantele
 • käyrätorvi
 • baritonitorvi
 • klarinetti
 • fagotti

 

Soitinvalmennus

Soittisryhmät 6-vuotiaille
3 oppilasta/ryhmä, 45 min yhteinen soittotunti/vko, 32 kertaa lukuvuonna, lukukausimaksu (kevät/syksy) 140 €.
Lukuvuoden 2020-2021 soittimet ovat alttoviulu ja sello:

 • Alttoviulu
  Tummaääninen alttoviulu kuuluu jousisoitinperheeseen. Tutustumme alttoviulunsoiton alkeisiin laulujen ja rytmileikkien kera.
 • Sello
  Sellojen soittisryhmässä tutustutaan siihen, millaista on soitonopiskelu ja kuinka sello saadaan soimaan kauniisti. Lukuvuoden aikana harjoitellaan sellonsoiton ja musiikinperusteiden alkeita yhteismusisoinnin ja toiminnallisuuden kautta.

Nokkisryhmä noin 6-8-vuotiaille
3-7 oppilasta/ryhmä, 45 min yhteinen soittotunti/vko, 32 kertaa lukuvuonna, lukukausimaksu (kevät/syksy) 140 €.

 • Noin 6-8-vuotiaiden Nokkisryhmässä opitaan nokkahuilun soiton ja yhteismusisoinnin alkeita. Helppoja sävelmiä päästään soittamaan alusta alkaen. Oppituntiin kuuluu myös laulua, leikkiä ja nuottikirjoitukseen tutustumista. Nokkisryhmä kokoontuu tiistaisin klo 16.30-17.15, opettaja Sini Vahervuo.

Tervetuloa tutkimaan soitonopiskelun saloja mukavasti yhdessä!

nuoret debytantit

Kuvismuskarit

Iloitaan musiikin ja kuvataiteen parissa! Kuvismuskari on elämyksellinen kokonaisuus, jossa tutustutaan musiikin ja kuvataiteen tunnelmiin leikkien ja kokeillen. Kuvismuskari toteutetaan Tammelan koululla Sara Hildén -akatemian kanssa. Opettajina varhaisiän musiikinopettaja Ulla-Kaisa Honkela ja Sara Hildén -akatemian kuvataideopettaja.

 • 1-2-vuotiaitten ryhmä, aikuinen-lapsi -ryhmä, 140 €/lukukausi
 • 3-4-vuotiaitten ryhmä, 165 €/lukukausi
 • 5-6-vuotiaitten ryhmä, 185 €/lukukausi
 • 7-8-vuotiaitten ryhmä, 185 €/lukukausi

Musikanttiryhmät

Musikantti on 7 – 9-vuotiaille suunnattua ryhmämusisointia, jossa työtapoina käytetään laulamista, soittamista, musiikin kuuntelua ja musiikkiliikuntaa. Tuntien aiheista tehdään myös pieniä musiikkitehtäviä työkansioon. Tavoitteena on lasten musiikillisen ilmaisutaidon kehittäminen, musiikin tiedollisten ja taidollisten kykyjen kehittäminen, yhteismusisointiin totuttaminen sekä hyvän mielen ja ilon kokeminen. Musiikillisten valmiuksien lisäksi musiikkiryhmässä toimiminen kehittää lapsen motoriikkaa, auttaa sosiaalisten taitojen kehittymistä, rohkaisee tunteiden ilmaisemiseen ja antaa onnistumisen elämyksiä.