Musikantit kouluilla

Musikantti on 7 – 9 -vuotiaille suunnattua ryhmämusisointia, jossa työtapoina käytetään laulamista, soittamista, musiikin kuuntelua ja musiikkiliikuntaa. Tuntien aiheista tehdään myös pieniä musiikkitehtäviä työkansioon. Tavoitteena on lasten musiikillisen ilmaisutaidon kehittäminen, musiikin tiedollisten ja taidollisten kykyjen kehittäminen, yhteismusisointiin totuttaminen sekä hyvän mielen ja ilon kokeminen. Musiikillisten valmiuksien lisäksi musiikkiryhmässä toimiminen kehittää lapsen motoriikkaa, auttaa sosiaalisten taitojen kehittymistä, rohkaisee tunteiden ilmaisemiseen ja antaa onnistumisen elämyksiä.

Koulut tarjoavat tilat ja konservatorio järjestää opetuksen. Käytössä on monipuolinen valikoima soittimia ja muita tarvittavia välineitä. Musikantti-ryhmien opettajina toimivat konservatorion musiikkileikkikoulunopettajat. Musikantit kokoontuvat koulutuntien päätyttyä koulujen musiikkiluokissa kerran viikossa 45 min.

Opettajat 2019-2020: Ulla-Kaisa Honkela (UKH), Sanna Laakso (SL) ja Annika Säätelä (AS)

Atalan koulu
MAANANTAI
Lamminpään koulu
MAANANTAI
Tammelan koulu
MAANANTAI
Härmälän koulu
TORSTAI
 
15.00-15.45
1.-2.-luokkalaiset
AS
14.15-15.00 Laulumusikantti
1.-2.-luokkalaiset
SL
13.15-14.00
1.-2.-luokkalaiset
UKH
14.30-15.15
1.-luokkalaiset
AS
15.30-16.15
2.-luokkalaiset
AS