Koulujen musiikkivalmennus

Musiikkivalmennus on 7 – 9 -vuotiaille suunnattua ryhmämusisointia, jossa työtapoina käytetään laulamista, soittamista, musiikin kuuntelua ja musiikkiliikuntaa. Tuntien aiheista tehdään myös pieniä musiikkitehtäviä työkansioon. Tavoitteena on lasten musiikillisen ilmaisutaidon kehittäminen, musiikin tiedollisten ja taidollisten kykyjen kehittäminen, yhteismusisointiin totuttaminen sekä hyvän mielen ja ilon kokeminen. Musiikillisten valmiuksien lisäksi musiikkiryhmässä toimiminen kehittää lapsen motoriikkaa, auttaa sosiaalisten taitojen kehittymistä, rohkaisee tunteiden ilmaisemiseen ja antaa onnistumisen elämyksiä.

Koulut tarjoavat tilat ja konservatorio järjestää opetuksen. Käytössä on monipuolinen valikoima soittimia ja muita tarvittavia välineitä. Musiikkivalmennuksen opettajina toimivat konservatorion musiikkileikkikoulunopettajat. Musiikkivalmennusryhmät kokoontuvat koulutuntien päätyttyä koulujen musiikkiluokissa kerran viikossa 45 min.