Konservatorion opettajat

Tampereen konservatoriolla on omaperäinen ja näkyvä profiili osana oppimiskeskusta, jonka se muodostaa yhdessä Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman kanssa. Konservatorio tarjoaakin mielekkään toimintaympäristön ensiluokkaisille opettajille.

Opetusjärjestelyihin ja opintojen edistymiseen liittyviin kysymyksiin vastaavat eri tasojen vastuuopettajat.