Haettavat toimet 29.3.2019 mennessä

Tampereen konservatorio hakee palvelukseensa

PASUUNANSOITON LEHTORIA
ja
PIANONSOITON PÄÄTOIMISTA TUNTIOPETTAJAA

Tehtävään valittavan opettajan tulee täyttää opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukaiset vaatimukset. Muut palvelussuhteen ehdot määräytyvät yksityistä opetusalaa koskevan työehtosopimuksen mukaan.

Työnkuviin voidaan liittää ammatillisen koulutuksen tehtäviä. Työ alkaa 1. elokuuta 2019.  

Hakuaika päättyy perjantaina 29.3.2019 klo 16.00, jolloin hakemusten tulee olla perillä Tampereen konservatoriossa os. F.E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere. Hakemukset on osoitettava Tampereen Musiikkiopiston Säätiölle, ja niihin on liitettävä oikeaksi todistetut kopiot kelpoisuuden osoittavista todistuksista sekä kahden esteettömän henkilön oikeaksi todistama ansioluettelo tai nimikirjanote. Tehtävään valitun tulee ennen sen vastaanottamista esittää hyväksyttävä todistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 mukainen rikosrekisteriote.

Hakijat voidaan kutsua viikolla 16 (15.-18.4.2019) pidettäviin soitto- ja opetusnäytteisiin, joihin lähetetään kutsu viimeistään tiistaihin 9.4.2019 mennessä.

Tiedusteluihin vastaa rehtori Sampsa Konttinen,
sampsa.konttinen@tampereenkonservatorio.fi (050 5620 935). 

www.tampereenkonservatorio.fi
www.tampereenmusiikkiakatemia.fi