Lisää tanssi-infoa

Tampereen konservatorion tanssiopistossa voi harrastaa tanssia 2-vuotiaasta alkaen aina aikuisikään asti. Tanssitunteja on tarjolla mm. lastentanssissa, baletissa, nyky- ja jazztanssissa. Lisäksi pojille on tarjolla omia tunteja ja Tamu-ryhmissä voi harrastaa sekä musiikkia että tanssia. Oppilaille järjestetään opetusta myös muissa tanssilajeissa kuten street ja heillä on tanssitunneilla valmistettavien esitysten lisäksi mahdollisuus osallistua periodeittain järjestettävään esitys- ja kilpailutoimintaan. Tanssin ammatillisesta koulutuksesta kiinnostuneilla on mahdollisuus hakeutua tanssijan ammatilliseen koulutukseen valmentaviin opintoihin. Tanssiopiston opettajat ovat tanssialan opettajakoulutuksen saaneita ja vahvan opetuskokemuksen omaavia ammattilaisia. Tanssinopettajien ohjauksella tunneilla harjoitellaan tavoitteellisesti tanssiniloa unohtamatta ja valmistamme vuosittain koko tanssiopiston näytöksen ja useita muita tanssiesityksiä. Lukuvuonna 2013-2014 tanssiopisto olikin esillä menestyksekkäästi useissa tapahtumissa ja kilpailuissa kuten Nuori kulttuuri, SottiisiMoves, Pyörre, Spark, Arktiset askeleet, Valtakunnallinen balettikilpailu, Joulutori ja yhteistyötä tehtiin tanssijan ammatillisen koulutuksen sekä musiikkiopiston kanssa. Tanssiopisto tarjoaa loistavat puitteet innostavalle ja tavoitteelliselle tanssin harrastamiselle.

Tasoryhmät
Tanssilajien opetus järjestetään tasoryhmissä. Opetusryhmät muodostetaan eri tanssilajeissa osaamis- ja tavoitetason mukaisesti. Näin oppilaille tarjotaan mahdollisuus harjoitella tavoitteellisesti omien valmiuksiensa mukaan.

Tanssiryhmät
Tanssiryhmien toiminta järjestetään periodiopetuksena yli 9-vuotialle oppilaille. Osalle periodeja voivat osallistua kaikki tanssiopiston oppilaat ja osalle periodeja oppilaat valitaan tuntityöskentelyn/koetanssin perusteella. Tanssiopiston tanssiryhmiä on kolme ja niiden toiminnan sisältö on suunnattu eri tasoisille oppilaille:

  • Tanssiryhmä Coupe (perustaso)
  • Tanssiryhmä Balance (jatkotaso)
  • Tanssiryhmä Attitude (edistyneet)

Kehon tuntemus, tanssin tuntemus ja päättötyö

Tanssin syventäviin opintoihin kuuluvat kehon tuntemus, tanssin tuntemus ja päättötyöt järjestetään lukuvuosittain periodiopetuksena.

Opinnot

Tanssiopistossa harrastaminen jaetaan varhaiskasvatukseen, perusopintoihin, syventäviin opintoihin ja ammatilliseen koulutukseen valmentaviin opintoihin. Jokainen oppilas kuuluu yhteen näistä. Varhaiskasvatukseen kuuluvat kaikki lasten tunnit 2-vuotiaista 9-vuotiaisiin. Oppilaat otetaan tunneille
ilmoittautumisjärjestyksessä. Perusopinnot ja syventävät opinnot on tarkoitettu yli 9-vuotiaille. Päätanssilajiksi voi valita baletin, nyky- tai jazztanssin. Sivu- tai valinnaisaineiksi voit valita muita tarjolla olevia tanssilajeja. Periodiopetuksena järjestetään eri tanssilajeja ja esityksien valmistamista. Pojille on tarjolla omia tunteja.

Perusopinnot kestävät n. 3-4 vuotta ja niiden laajuus on 540 tuntia, jonka jälkeen aloitetaan syventävät opinnot, kesto n. 3 vuotta ja laajuus 760 tuntia. Opinnoista saa todistuksen. Opintoihin hakevat osallistuvat tanssitunneille (soveltuvuusnäyte), joiden perusteella heidät sijoitetaan tanssiopiston tasoryhmiin.

Ammatilliseen koulutukseen valmentavat opinnot on tarkoitettu edistyneille tanssin harrastajille, jotka haaveilevat tanssijan ammatista. Tanssitunteja voi valita nykytanssista, jazztanssista, balettista ja street tanssista. Lisäksi voi osallistua periodiopetukseen eri tanssilajeissa ja esityksien valmistamisessa. Opinnot kestävät vuoden kerrallaan. Opintoihin on pääsykoe.

Tampereen konservatoriossa on mahdollista suorittaa tanssijan ammatillinen perustutkinto. Tanssijan koulutusohjelmaan voivat hakea peruskoulun suorittaneet. Hakijalla on hyvä olla laaja harrastustausta tanssista. Opintojen laajuus on 120 opintoviikkoa ja ne kestävät 3 vuotta. Lukion tai yo-tutkinnon suorittaneet voivat suorittaa opinnot 2 vuodessa. Tutkinto antaa valmiuden hakea korkeakouluun. Opintoihin haetaan yhteishaussa ja opiskelijavalinnat tehdään valintakokeen perusteella.