Tanssin laaja perusopetus

Tanssin perusopetuksen oppilaiden ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2020-2021:
– jatkavat oppilaat 26.5.-7.6.2020 Wilmassa
– uusien oppilaiden ilmoittautuminen ryhmien vapaille paikoille 10.-26.8.

Tanssin varhaiskasvatuksen oppilaiden ilmoittautuminen lukuvuodeksi 2020-2021:
– jatkavat oppilaat 18.5.-26.5.2020 Wilmassa
HUOM! Pyynikin alkeet vasta 25.5. alkaen
– uusien oppilaiden ilmoittautuminen ryhmien vapaille paikoille
1.6.-14.6. & 10.-26.8.2020


Tanssiopiston terveiset etäopetuksesta:

Etäopetusta varten otetaan käyttöön sähköpostiryhmät kullekin opettajalle/opetusryhmälle. Sähköpostin kautta opettajat pystyvät siirtymään etätehtävien antoon oppilaille viimeistään viikon 13 aikana.
Eli seuratkaa meille ilmoittautumisen yhteydessä antamaanne sähköpostiosoitetta.

Viikon 13 aikana kartoitamme myös varsinaisen etäoppimisalustan vaihtoehtoja. Tiedotamme asian edistymisestä.

Joillakin taiteen perusopetuksen ja Tanssiva-opintojen ryhmillä on whatsapp-ryhmiä, joissa opettajakin on mukana. Näiden ryhmien kautta opettaja voi tarvittaessa pitää yhteyttä oppilaisiin. Kuitenkin pääasiallisesti etätyöskentely ohjataan sähköpostin ja mahdollisen etäoppimisalustan kautta.


Järjestämme monipuolista tanssin opetusta eri ikäisille lapsille ja nuorille. Opetus on tavoitteellista tanssin laajaa perusopetusta. Opetuksen lisäksi oppilaat pääsevät osallistumaan monipuoliseen esitystoimintaan etenkin konservatorion omassa Pyynikkisalissa.

Tanssiopistossa harrastaminen jaetaan varhaiskasvatukseen, perusopintoihin, syventäviin opintoihin ja ammatilliseen koulutukseen valmentaviin Tanssiva-opintoihin.

  • Varhaiskasvatukseen kuuluvat kaikki 2 – 9-vuotiaiden lasten tanskari- ja alkeistunnit. Oppilaat otetaan tunneille ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Taiteen perusopetuksen perusopinnot ja syventävät opinnot on tarkoitettu yli 9-vuotiaille. Päätanssilajiksi voi valita baletin, nyky- tai jazz/poptanssin. Lisäksi opintoihin sisältyy periodiopetusta. Sivu- tai valinnaisaineiksi voi valita muita tarjolla olevia tanssilajeja. Pojille on tarjolla omia tunteja. Perusopinnot 
kestävät noin 4vuotta ja syventävät opinnot noin 2vuotta. Opinnoista saa todistuksen.
  • Tanssiopistoon taiteen perusopetukseen hakeutuvat ilmoittautuvat haluamansa lajin opetusryhmiin, mutta lopullinen sijoittuminenopetusryhmiinja valinnaiset aineet varmistuvat syyslukukauden alun tutustumisviikon jälkeen. Hakija ilmoittautuu vähintään kahden lajin opetusryhmiin oman tasonsa mukaan. Kumpaakin lajia harjoitellaan 2 x/vko eli yhteensä harjoituskertoja on neljä viikossa.
  • Mikäli hakija haluaa harrastaa vähemmän kuin neljä kertaa viikossa, hän voi hakea opintojen ulkopuoliseksi oppilaaksi ja valita tanssitunteja 1-2 kertaa viikossa.
  • Tanssiva-opinnot on tarkoitettu edistyneille tanssin harrastajille, jotka haaveilevat tanssijan ammatista tai haluavat jatkaa pitkäjänteistä harrastusta laadukkaassa ja tavoitteellisessa oppimisympäristössä. Tanssitunteja voi valita nykytanssista, jazztanssista, baletista ja street tanssista. Lisäksi opintoihin sisältyy periodiopetusta.  Opinnot kestävät vuoden kerrallaan. Opintoihin on pääsykoe.

Tilavat ja joustolattialla varustetut kolme tanssisalia tarjoavat ammattitasoisen ympäristön harjoittelulle. Koulutetut ja ammattitaitoiset opettajat pitävän huolen korkeatasoisesta opetuksesta ja oppilaiden kehittymisestä.

Tervetuloa mukaan mahtavaan tanssijoukkoomme!

Tanssin vastuuopettajat

Tanssiopisto:
Janita Rannisto, puhelimitse keskiviikkoisin klo 15-16, 040 6619176

Tanssin varhaiskasvatus:
Anu Silvennoinen, puhelimitse tiistaisin klo 10-12, 040 3564021

Vastuuopettajat muina aikoina tavoitettavissa sähköpostitse   (etunimi.sukunimi @ tampereenkonservatorio.fi) tai tekstiviestillä.

Pysäköintipaikkoja Pyynikin Trikoon pihassa: