Tampereen Konservatorio

Tanssin laaja perusopetus

Järjestämme monipuolista tanssin opetusta eri ikäisille lapsille ja nuorille. Opetus on tavoitteellista tanssin laajaa perusopetusta. Opetuksen lisäksi oppilaat pääsevät osallistumaan monipuoliseen esitystoimintaan etenkin konservatorion omassa Pyynikkisalissa. Tilavat ja joustolattialla varustetut kolme tanssisalia tarjoavat ammattitasoisen ympäristön harjoittelulle. Koulutetut ja ammattitaitoiset opettajat pitävän huolen korkeatasoisesta opetuksesta ja oppilaiden kehittymisestä.

Tanssiopistossa harrastaminen jaetaan varhaiskasvatukseen, perusopintoihin, syventäviin opintoihin ja ammatilliseen koulutukseen valmentaviin opintoihin.

  • Varhaiskasvatukseen kuuluvat kaikki 2 – 9-vuotiaiden lasten tanskari- ja alkeistunnit. Oppilaat otetaan tunneille ilmoittautumisjärjestyksessä.
  • Perusopinnot ja syventävät opinnot on tarkoitettu yli 9-vuotiaille. Päätanssilajiksi voi valita baletin, nyky- tai jazztanssin. Sivu- tai valinnaisaineiksi voi valita muita tarjolla olevia tanssilajeja. Periodiopetuksena järjestetään eri tanssilajeja ja esityksien valmistamista. Pojille on tarjolla omia tunteja. Perusopinnot 
kestävät n. 3-4 vuotta ja syventävät opinnot n. 3 vuotta. Opinnoista saa todistuksen.
    Tanssiopistoon hakeutuvat ilmoittautuvat ensisijaisesti tasoryhmiin ja lajiin, mutta lopullinen sijoittuminen ja valinnaiset aineet varmistuvat syyslukukauden alun tutustumisviikon jälkeen. Hakija ilmoittautuu vähintään kahden lajin opetusryhmiin oman tasonsa mukaan.
    Perustason opinintoja on 240 min/viikossa, syventävän tason opintoja 300 min/viikossa.
  • Ammatilliseen koulutukseen valmentavat opinnot on tarkoitettu edistyneille tanssin harrastajille, jotka haaveilevat tanssijan ammatista. Tanssitunteja voi valita nykytanssista, jazztanssista, balettista ja street tanssista. Lisäksi voi osallistua periodiopetukseen eri tanssilajeissa ja esityksien valmistamisessa. Opinnot kestävät vuoden kerrallaan. Opintoihin on pääsykoe.

Tervetuloa mukaan mahtavaan tanssijoukkoomme!

Tanssiopiston lukujärjestys 2017-2018
Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.

Nuoret 2017-2018 080517
Lapset 2017-2018 201117
Ryhmä totetutuvat, jos ilmoittautuneita on riittävästi.
Pidätämme oikeuden aikataulumuutoksiin.