Musiikin hahmotustaidot ja yhteismusisointi

Soittotaitojen rinnalla musiikin laajassa perusopetuksessa opitaan musiikin hahmotus-  ja yhteismusisointitaitoja. Nämä ryhmäopinnot ovat lukukausimaksuun sisältyvä saumaton osa kokonaisuutta.

Tampereen konservatorion uuden opetussuunnitelman mukaiset musiikin opinnot etenevät seuraavien opintokokonaisuuksien mukaisesti:

Alkeisopinnot
Perusopinnot 1
Perusopinnot 2
Perusopinnot 3
Syventävät opinnot

Jokainen opintokokonaisuus sisältää instrumenttitaidot, hahmotustaidot ja yhteismusisoinnin.

Perusopintojen musiikin hahmotustaitojen tavoitteet

  • musiikin luku-ja kirjoitustaidon kehittäminen
  • musiikin ja nuottikuvan yhteyden ymmärtäminen
  • musiikin rakenteiden hahmottaminen
  • antaa mahdollisuuksia tutustua monipuolisesti musiikkiin ja eri instrumentteihin
  • antaa mahdollisuus toimia ja oppia ryhmässä
  • rohkaista oppilaita luovaan musisointiin
  • tutustuttaa oppilaat musiikkiteknologiaan

Syventävien hahmotustaitojen tavoitteet

  • antaa lisää työkaluja perehtyä monipuolisesti musiikkiin
  • syventää nuottikuvan ymmärtämistä ja tulkintaa
  • vahvistaa aiemmin hankittua musiikin luku-ja kirjoitustaitoa

Musiikin hahmotustaidot –ryhmäopetus etenee seuraavasti:

Alkeisopinnot

MuTa 7-v. eli Musiikkitaito 7-vuotiaille
– sisältää musiikin hahmotustaitoja ja yhteismusisointia

MuTa 8-v. eli Musiikkitaito 8-vuotiaille
– sisältää musiikin hahmotustaitoja ja yhteismusisointia

Perusopinnot 1

Hahmo 1 eli Musiikin hahmotustaidot 1
– perusopinnot 1 –opintokokonaisuuden aloittaville (9-vuotiaat ja vanhemmat)

Hahmo 1 jatko
– perusopinnot 1 –opintokokonaisuuden 2. vuodesta eteenpäin niin pitkään kun instrumentissa on tehty tasonäyte 1
– sovelletaan aiemmin opittuja taitoja toiminnallisilla työtavoilla

Perusopinnot 2

Hahmo 2 eli Musiikin hahmotustaidot 2
– perusopinnot 2 –opintokokonaisuuden aloittaville

Hahmo 2 jatko
– perusopinnot 2 –opintokokonaisuuden 2. vuodesta eteenpäin niin pitkään kun instrumentissa on tehty tasonäyte 2
– sovelletaan aiemmin opittuja taitoja toiminnallisilla työtavoilla

Perusopinnot 3

Hahmo 3 eli Musiikin hahmotustaidot 3
– perusopinnot 3 –opintokokonaisuuden aloittaville

Hahmo 3 jatko

– perusopinnot 3 –opintokokonaisuuden 2. vuodesta eteenpäin niin pitkään kun instrumentissa on tehty tasonäyte 3
– sovelletaan aiemmin opittuja taitoja toiminnallisilla työtavoilla

Syventävät opinnot (ent. opistotaso)

Syventävät hahmotustaidot
– kaikille syventävät opinnot aloittaville 1. opintovuonna

Muut hahmotustaitojen kurssit valitaan vuosittain 2. opintovuodesta alkaen valinnaisista opinnoista:
– kurssien tarjonta vaihtelee vuosittain, esim. harmoniaoppi, musiikin historia, musiikkianalyysi, sovitus, säveltapailu
– muita valinnaisia kursseja voi valita koko syventävien opintojen ajan, esim. improvisointi, sähkömusiikki, sävellys

 

Yhteismusisointi

Yhteismusisointiopetuksen tarjonta on suunniteltu siten, että jokaiselle oppilaalle voidaan tarjota kehitysvaiheeseen tasoltaan soveltuva ryhmä. Orkesterisoittimissa oman pääinstrumentin tasoltaan soveltuva orkesteri on ensisijainen yhteismusisointiryhmä. Oppilaiden sijoitus ryhmiin tapahtuu pääaineen opettajan lausunnon pohjalta.

Yhteismusisointia on mahdollisuus opiskella myös pienemmissä, joustavasti muodostettavissa kamarimusiikkiryhmissä. Etenkin pianisteja kannustetaan pienryhmätoimintaan muiden soitinryhmien kanssa. Kamarimusiikkiryhmien toiminnassa keskeinen tekijä on oppilaiden oma aktiivisuus ja valmius ryhmän toiminnan vaatimaan sitoutumiseen.

Musiikkiopiston orkesterit ja kuorot 

Pitkälle edistyneet oppilaat voidaan ohjata myös Konservatorion kamariorkesterin, Pyynikin Puhaltajien ja Pyynikki Sinfonian periodeille.