Musiikin perusteiden opetus ja yhteismusisointi

Soittotaitojen rinnalla musiikin laajassa perusopetuksessa opitaan musiikin perusteita ja yhteismusisointitaitoja. Nämä ryhmäopinnot ovat lukukausimaksuun sisältyvä saumaton osa kokonaisuutta.

Musiikin perusteiden opetus

Musiikin perusteiden opetus Tampereen konservatoriossa on suunniteltu koko opintojen ajan jatkuvaksi. Oppitunneilla opitaan niitä tietoja ja taitoja, jotka ovat musiikin harrastamisen, osaamisen ja sisällön kannalta tärkeitä. Erilaisten työskentelymuotojen avulla oppikirjaa tukena käyttäen opitaan monenlaisia musiikin lukemisen, kirjoittamisen ja hahmottamisen taitoja ja tutustutaan musiikin historialliseen taustaan. Työmuotoihin kuuluu runsaasti laulamista, soittamista ja opittavien asioiden havainnoimista yhdessä ryhmän kanssa musisoiden.

Musiikin perusteiden opinnot aloitetaan yhtäaikaisesti instrumenttiopintojen kanssa. Aloittavan oppilaan ryhmä määräytyy iän mukaan.

 • musiikin perusteet 7-vuotiaille (45 min/vko)
 • musiikin perusteet 8-vuotiaille (45 min/vko)
 • musiikin perusteet 1 (60 min/vko) 9-12 –vuotiaana aloittaville ja mupe 8-vuotiaille suorittaneille
 • musiikin perusteet 2, 1. vuoden ryhmä (60 min/vko)
 • musiikin perusteet 2, 2. vuoden ryhmä (60 min/vko)
 • musiikin perusteet 3 (60 min/vko)
 • musiikin perusteet 4, 1. vuoden ryhmä (60 min/vko)
 • musiikin perusteet 4, 2. vuoden ryhmä (60 min/vko)
 • 13-vuotiaana tai sitä vanhempana aloittaville on oma kaksivuotinen ryhmänsä, musiikin perusteet 1-4

Musiikkiopistotasolle siirtyvät oppilaat suorittavat lisäksi seuraavat musiikin perusteet:

 • musiikin perusteet 5
 • musiikin perusteet 6
 • musiikin perusteet 7

 

Yhteismusisointi

Yhteismusisointiopetuksen tarjonta on suunniteltu siten, että jokaiselle oppilaalle voidaan tarjota kehitysvaiheeseen tasoltaan soveltuva ryhmä. Orkesterisoittimissa oman pääinstrumentin tasoltaan soveltuva orkesteri on ensisijainen yhteismusisointiryhmä. Oppilaiden sijoitus ryhmiin tapahtuu pääaineen opettajan lausunnon pohjalta.

Yhteismusisointia on mahdollisuus opiskella myös pienemmissä, joustavasti muodostettavissa kamarimusiikkiryhmissä. Etenkin pianisteja kannustetaan pienryhmätoimintaan muiden soitinryhmien kanssa. Kamarimusiikkiryhmien toiminnassa keskeinen tekijä on oppilaiden oma aktiivisuus ja valmius ryhmän toiminnan vaatimaan sitoutumiseen.

Musiikkiopiston orkesterit ja kuorot 

Pitkälle edistyneet oppilaat voidaan ohjata myös Konservatorion kamariorkesterin, Pyynikin Puhaltajien ja Pyynikki Sinfonian periodeille.