Ohjeita musiikkiopistoon hakeville keväällä 2021

ILMOITTAUTUMINEN MUSIIKKIOPISTOON, SOITINVALINNAT JA TULOKSET

 • Ilmoittautumisaika Tampereen konservatorion soitinvalintoihin on 1.2.-25.4.2021. Kaikki hakijat kutsutaan soitinvalintoihin.
 • Soitinvalinnat pidetään 4.-5.5.2021 pääosin klo 12-18 välisenä aikana Tampereen konservatoriolla, F. E. Sillanpään katu 9. Soitinvalinta-aika lähetetään hakijalle sähköpostilla 30.4.2021 mennessä. Soitinvalintojen varapäivä on ma 10.5.
 • Soitinvalinnassa arvioidaan hakijan soveltuvuutta valittuun instrumenttiin sekä mahdollisesti muihin saman soitinryhmän soittimiin. Soitinvalinta kestää yleisimmin 10-20 min. Käytännöt voivat vaihdella instrumenttiryhmien välillä. Varaathan aikaa myös mahdolliselle keskustelulle hakijan vanhemman kanssa.
 • Tulokset oppilasvalinnoista julkistetaan 17.5.
 • Oppilaspaikka on vastaanotettava 28.5. mennessä.
 • Jonotuslistalta voi vielä päästä varsinaiseksi oppilaaksi, jos peruutuksia tulee.
 • Oppilasvalintoja koskeviin tiedusteluihin vastaa apulaisrehtori Eeva-Kaisa Todorov pe 28.5. klo 14-16, puh. 050 3119584.

SIIRTOHAKIJAT

Jos haet siirtoa jostain toisesta musiikkioppilaitoksesta, lähetä vapaamuotoinen hakemus apulaisrehtorille osoitteeseen eeva-kaisa.todorov@tampereenkonservatorio.fi. Hakemuksen lisäksi toimita opintorekisteriote aiemmista opinnoistasi sähköpostiliitteenä tai postitse osoitteeseen Tampereen konservatorio, F.E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere.

Siirtohakijat tulevat antamaan soittonäytteen. Näytteen ajankohta on pääsääntöisesti valintakokeiden yhteydessä, joko 4.5. tai 5.5.2021.
Tarkka ajankohta lähetetään hakijalle sähköpostitse 30.4.mennessä.


LUKUKAUSIMAKSU JA TAMPEREEN ULKOPUOLISET HAKIJAT

 • Lukukausimaksu perus- ja musiikkiopistotasolla on lukuvuonna 2020-2021 ollut 370 €/lukukausi. 
 • Mikäli oppilaan kotikunta on 1.8.2021 joku muu kuin Tampere, ratkaisee oppilaspaikan saamisen lopullisesti se, maksaako oppilaan kotikunta tai suostuuko oppilas maksamaan itse lukukausimaksun lisäksi vuotuisen oppilaskohtaisen kuntaosuuden (noin 1100 €/lukuvuosi).

ENSISIJAISET HAKUKOHTEET: 

 • Jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
 • Puupuhaltimet: huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, nokkahuilu
 • Vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba
 • Muut instrumentit: cembalo, kirkkourut, piano, harmonikka, kantele, harppu, kitara, sähkökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet, laulu (pääsääntöisesti 15 vuotta täyttäneet), laulukoulu (20112syntyneet)
 • Hakukohteena voi olla myös jokin seuraavista instrumenttiryhmistä:
  • Jousisoittimet 
  • Puupuhaltimet
  • Vaskipuhaltimet

HUOM! PIANO JA KLASSINEN LAULU VOIVAT OLLA VAIN ENSIJAISIA HAKUKOHTEITA!

TOISSIJAISET HAKUKOHTEET: 

 • Jousisoittimet: viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso
 • Puupuhaltimet: huilu, oboe, klarinetti, fagotti, saksofoni, nokkahuilu
 • Vaskipuhaltimet: trumpetti, käyrätorvi, pasuuna, baritonitorvi, tuuba
 • Muut instrumentit: cembalo, harmonikka, harppu, kantele, kirkkourut, kitara, sähkökitara, sähköbasso, lyömäsoittimet, laulukoulu
 • Hakukohteena voi olla myös jokin seuraavista instrumenttiryhmistä:
  • Jousisoittimet 
  • Puupuhaltimet
  • Vaskipuhaltimet

Voit pyrkiä korkeintaan kahteen hakukohteeseen, jolloin osallistut molempien hakukohteiden soitinvalintoihin ja saat siis kaksi eri soitinvalinta-aikaa, jotka voivat olla eri päivinä. 

Voit kuitenkin tulla valituksi vain yhteen instrumenttiin.

Opetuksen pääpaino on klassisessa musiikissa. Sähkökitaran ja sähköbasson opetus toteutetaan soittimille ominaisilla ohjelmistoilla.

Hakemiselle ei ole ala- tai yläikärajaa lukuun ottamatta laulun opintoja, joihin otetaan pääsääntöisesti 15 vuotta täyttäneitä (elokuun 2021 alkuun mennessä). Laulun lautakunta voi harkintansa mukaan ottaa oppilaaksi myös nuorempia laulajia.

PIANOON, VIULUUN JA ALTTOVIULUUN hakeva, testipäivään mennessä 13 vuotta täyttänyt hakija antaa soittonäytteen soittimella, johon hän hakee. Alttoviuluun pyrkivän hakijan soittonäyte voidaan antaa myös viululla.

MUUT HAKIJAT voivat antaa soittonäytteen, jos heillä on soittokokemusta siitä instrumentista, johon ovat hakemassa.

KAIKKI JONKIN SOITTIMEN OPETUKSEEN HAKEVAT esittävät soitinvalinnassa vapaavalintaisen laulun, joka voi olla esim. jokin lasten- tai kansanlaulu. (Huom. Laulukouluun ja klassiseen lauluun hakijoilla omat valintakoekappaleet)

LAULUKOULUUN otetaan vain vuonna 2012 syntyneitä oppilaita. Laulukoulussa ensimmäisenä ja toisena vuonna on ryhmäopetusta 45 min/vk ja yksityisopetusta 15 min/vk. Laulukoulun opetussuunnitelma löytyy nettisivuiltamme.

LAULUKOULUUN HAKIJAT (vain 2012 syntyneet) esittävät oppilasvalintatilaisuudessa yhden seuraavista lauluista:

 • Mörrimöykky
 • Saunavihdat
 • Härnääjät
 • Tapio
 • Mitä itket, pieni lintu

Kaikki laulut löytyvät esim. koulun laulukirjoista, versiolla ei ole väliä.

UUTTA: LAULUKOULU POJILLE (2009-2012 syntyneet):
Pienryhmä ja soolo-opetusta. Laulunäytteeseen voit valita yhden samoista lauluista, jotka on yläpuolelle ilmoitettu laulukoulun laulunäytteeseen. 

LAULUUN HAKIJAT esittävät kaksi vapaavalintaista erityylistä laulua, joiden tulee olla länsimaista taidemusiikkia tai suomalaisia kansalauluja (ei pop-, rock- tai jazzmusiikkia). Lisäksi laulun valintatilaisuuteen sisältyy omaksumistehtävä (laulu). Konservatorion puolesta ei ole säestäjää, mutta oman säestäjän voi tuoda halutessaan mukana.