Taaperotanssi 2v.

Tanssileikkiin ja luovaan tanssiin perustuva Taaperotanssi on lapsen ja aikuisen yhteinen tanssituokio. Tunnilla harjoitellaan mm. helppoja liikkumisharjoitteita ja ryhmässä toimimista lapsen ehdoilla yhdessä turvallisen vanhemman kanssa. Tanssimme monipuolisesti erilaisten leikkien, mielikuvien, lorujen, musiikin ja välineiden innoittamana.

Taaperotanssissa opitaan leikin kautta hahmottamaan tilaa ja omaa kehoa, tunnistamaan rytmejä ja käyttämään omaa mielikuvitusta liikkuen. Tanssi kehittää lapsen motoriikkaa, sosiaalisia taitoja sekä tunneilmaisua. Lapsen ja vanhemman yhteisenä harrastuksena Taaperotanssi vahvistaa lapsen ja aikuisen vuorovaikutusta ja antaa lapselle erinomaiset valmiudet jatkaa myöhemmin tanssiharrastusta Tanskari-ryhmissä.