Korona-tiedotus

Konservatorion tilojen sulkeminen kesäloman ajaksi, tiedote 21.5.

Koronapandemiaan liittyvien rajoitteiden takia konservatoriotalo, tanssin ja muut opetustilat pidetään suljettuna kesän ajan. Koska kesän aikana suoritetaan kiinteistön huoltotehtäviä ja paikalla olevan henkilöstön määrä on lomien takia normaalia pienempi, ei ole mahdollista taata korona-tilanteen edellyttämien varo- ja puhdistustoimien kattavuutta.

Tästä syystä opiskelijoiden harjoittelu konservatorion tiloissa ei ole mahdollista kesän aikana. Henkilöstön kulkuoikeudet ovat voimassa kuten tähänkin asti, edellyttäen annetun ohjeistuksen mukaisten varotoimenpiteiden noudattamista.

Heinä-elokuun vaihteessa järjestettävät kurssit toteutetaan rajatusti erityisjärjestelyin, samoin kesäkuun alkuun sovitut kurssitapahtumat, mikäli korona-tilanne sen sallii eikä asetettuja rajoitteita tulla tiukentamaan.

Opintotoimistoon voi ottaa yhteyttä sen aukioloaikoina puhelimitse ja sähköpostilla. Tavoitteena on päästä aloittamaan uusi lukuvuosi normaalisti ja palata tuolloin lähiopetukseen.

Rehtori


Konservatoriolla on käytössä sisäinen Wilma-tiedotuskanava, jonka avulla opettajat ja hallinto voivat olla suoraan yhteydessä sekä yksittäisiin oppilaisiin että kokonaisiin opetusryhmiin. Jos Wilma ei vielä ole oppilaan ja kodin käytössä, nyt on aika kirjautua Wilman käyttäjäksi. Opintosihteeri Pirkko Virta on lähettänyt sähköpostitse kirjautumista varten Wilman avaintunnuksen kaikille niille, jotka eivät vielä ole Wilmaa käyttöön ottaneet. Linkki Wilmaan löytyy konservatorion etusivun ylälaidasta.

ETÄOPETUS: Sekä yksittäis- että ryhmätuntien opetus tapahtuu etäopetuksena soveltuvin osin ja tavoin. Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiinsa / olkaa yhteydessä opettajaan.


EDIT 5.5.2020:
Valtioneuvosto on linjannut 4.5.2020, että koronaviruksesta johtuvia rajoitustoimenpiteitä lievennetään jossain määrin ja asteittain. Opetusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on samana päivänä antanut ohjeistuksen varotoimenpiteistä, jotka ovat edellytyksenä opetustilojen avaamiseksi ja lähiopetukseen palaamiseksi.

Ohjeistuksen mukaan II asteen ammatilliset oppilaitokset tulee pitää suljettuina lukuvuoden loppuun asti. Koska konservatoriomme järjestää ammatillista koulutusta, noudatamme tätä linjausta, joten oppilaitoksen tilat pidetään edelleen suljettuina ja sekä ammatillinen koulutus että taiteen perusopetus hoidetaan etäopetuksena lukuvuoden loppuun asti. Toimenpiteet koskevat sekä varhaiskasvatusta, musiikki- ja tanssiopistoja että ammatillista koulutusta.

Kuten jo aikaisemmin on ilmoitettu, konservatorion konsertti- ja esitystoiminta harjoituksineen on peruttu tältä keväältä kokonaan, samoin lukukauden päättävä kevätjuhla. Todistukset valmistuville oppilaille ja opiskelijoille lähetetään postitse.

Taiteen perusopetuksessa perustason ja syventävien opintojen päättösuoritukset voidaan toteuttaa oppilaskohtaisesti tilanteeseen sovellettuna tänä keväänä tai siirtää ne ensi lukuvuoteen. Vielä suorittamatta olevat edistymisnäytteet saa siirtää tehtäväksi myös ensi lukuvuoden aikana.

Opintotoimistoon voi ottaa yhteyttä sen aukioloaikoina puhelimitse ja sähköpostilla.

Rehtori


EDIT 17.3.2020: Valtioneuvoston suosituksen vuoksi Tampereen konservatorion kaikki lähiopetus, konsertti- ja esitystoiminta harjoituksineen perutaan 13.4.2020 asti. Peruutus koskee sekä varhaiskasvatusta, musiikki- ja tanssiopistoja että ammatillista koulutusta. 

Opetuksen ja konsertti- ja esitystoiminnan keskeytyksen jatkumisesta tai jälleen alkamisesta tiedotetaan Wilman kautta ja konservatorion nettisivuilla.


Jos oppilas on (olet) flunssainen, sairas tai toipilas, älä tuo häntä tunnille.

Korona-viruksen vuoksi toimintaohjeita konservatoriossa asioiville:
1. Jos oppilas on (olet) flunssainen, sairas tai toipilas, älä tuo häntä tunnille.
2. Mahdollisen taudin jälkeen pidä ainakin yksi terve vuorokausi ennen konservatoriolle saapumista.
3. Huolehdi käsihygieniasta. Opettajat ja vanhemmat yhteistyössä huolehtivat oppilaiden käsihygienian toteutumisesta ennen oppituntia, sen aikana sekä sen jälkeen ja tietenkin kotioloissa. Vessoissa käytetään saippuaa ja käsipaperia käsien pesuun ja kuivaamiseen.
4. Kättelyä, halailua ja muuta läheistä kontaktia tulee välttää.
Tampereen konservatorio seuraa viranomaistiedotteita ja muita tiedotusvälineitä aktiivisesti turvallisen toiminnan takaamiseksi. Lisätietoja aiheesta täältä:  THL ja TAYS.