Korona-tiedotus

Syyslukukauden 2020 aloitus

Opetus käynnistyy lähiopetuksena. Seuraamme valtakunnallista ohjeistusta koronatilanteeseen liittyen.

Oppilaitokseen ei koskaan pidä tulla oireisena. Tämä koskee niin oppilaita kuin henkilökuntaa. Jos henkilökunta havaitsee oppilaan sairastuneen, tulee oppilaan poistua oppilaitoksen tiloista mahdollisimman pian. Pienimpien oppilaiden kohdalla ollaan välittömästi yhteydessä lapsen vanhempaan. Tilanteesta riippuen oppilas itse pyytää vanhempaa hakemaan tai opettaja on yhteydessä huoltajaan.

Oppilaitokseen tullaan sisälle juuri ennen oppitunnin alkua. Kouluikäinen lapsi saatetaan oppilaitoksen ulko-ovelle ja vanhempi vastaavasti noutaa lapsen oppilaitoksen ulko-ovelta.

Oppilaitoksen tilat on käsitelty Nanoksi Oy:n toimesta valokatalyysipinnoitteella. Lisää tietoa pinnoitteesta saa osoitteesta https://nanoksi.com/yrityksille/valokatalyysipinnoitus/. F. E. Sillanpään kadun tilat on käsitelty viikolla 31. Trikoon ja Klingendahlin tilat tullaan käsittelemään viimeistään viikolla 35. Työväenyhdistyksen julkiset tilat on käsitelty työväenyhdistyksen toimesta jo aiemmin.

Oppilaitoksen jokaisen toimipisteen sisääntuloaulaan toimitetaan käsien desinfiointipiste. Tiloihin saapuvien toivotaan pesevän tai desinfioivan kätensä aina tiloihin tultaessa. Hyvän käsihygienian noudattaminen on erittäin tärkeää.

Luokassa 1-2 metrin turvaetäisyyden ylläpito on tärkeää. Ilmanvaihdon ja tilankäytön kannalta suositellaan, että opettaja pysyttäytyy luokan takaosassa ja oppilas luokan etuosassa oven lähistöllä. Ryhmäopetuksen toimintatavoista ilmoitetaan ennen ko. opetuksen alkamista.

Oppilaan vanhemmat hyväksyvät tuodessaan lapsen oppilaitokseen, että oppilaitos ei ole vastuussa mahdollisista lasten välisten kontaktien aiheuttamista tartunnoista.

Jos oppilas kuuluu riskiryhmään, voidaan yksilöopetus järjestää etäopetuksena. Etäopetukseen siirtymisestä huoltaja käy keskustelun vastaavan apulaisrehtorin kanssa.

Opintotoimisto palvelee vain puhelimitse tai sähköpostillla, asiakaspalvelua ei ole paikan päällä.

Lisätietoja:
Eeva-Kaisa Todorov
apulaisrehtori, Musiikkiopisto
050 311 9584
eeva-kaisa.todorovampereenkonservatorio.fi


Konservatoriolla on käytössä sisäinen Wilma-tiedotuskanava, jonka avulla opettajat ja hallinto voivat olla suoraan yhteydessä sekä yksittäisiin oppilaisiin että kokonaisiin opetusryhmiin. Jos Wilma ei vielä ole oppilaan ja kodin käytössä, nyt on aika kirjautua Wilman käyttäjäksi. Opintosihteeri Pirkko Virta on lähettänyt sähköpostitse kirjautumista varten Wilman avaintunnuksen kaikille niille, jotka eivät vielä ole Wilmaa käyttöön ottaneet. Linkki Wilmaan löytyy konservatorion etusivun ylälaidasta.

ETÄOPETUS: Sekä yksittäis- että ryhmätuntien opetus tapahtuu etäopetuksena soveltuvin osin ja tavoin. Opettajat ovat yhteydessä oppilaisiinsa / olkaa yhteydessä opettajaan.


EDIT 5.5.2020:
Valtioneuvosto on linjannut 4.5.2020, että koronaviruksesta johtuvia rajoitustoimenpiteitä lievennetään jossain määrin ja asteittain. Opetusministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on samana päivänä antanut ohjeistuksen varotoimenpiteistä, jotka ovat edellytyksenä opetustilojen avaamiseksi ja lähiopetukseen palaamiseksi.

Ohjeistuksen mukaan II asteen ammatilliset oppilaitokset tulee pitää suljettuina lukuvuoden loppuun asti. Koska konservatoriomme järjestää ammatillista koulutusta, noudatamme tätä linjausta, joten oppilaitoksen tilat pidetään edelleen suljettuina ja sekä ammatillinen koulutus että taiteen perusopetus hoidetaan etäopetuksena lukuvuoden loppuun asti. Toimenpiteet koskevat sekä varhaiskasvatusta, musiikki- ja tanssiopistoja että ammatillista koulutusta.

Kuten jo aikaisemmin on ilmoitettu, konservatorion konsertti- ja esitystoiminta harjoituksineen on peruttu tältä keväältä kokonaan, samoin lukukauden päättävä kevätjuhla. Todistukset valmistuville oppilaille ja opiskelijoille lähetetään postitse.

Taiteen perusopetuksessa perustason ja syventävien opintojen päättösuoritukset voidaan toteuttaa oppilaskohtaisesti tilanteeseen sovellettuna tänä keväänä tai siirtää ne ensi lukuvuoteen. Vielä suorittamatta olevat edistymisnäytteet saa siirtää tehtäväksi myös ensi lukuvuoden aikana.

Opintotoimistoon voi ottaa yhteyttä sen aukioloaikoina puhelimitse ja sähköpostilla.

Rehtori


EDIT 17.3.2020: Valtioneuvoston suosituksen vuoksi Tampereen konservatorion kaikki lähiopetus, konsertti- ja esitystoiminta harjoituksineen perutaan 13.4.2020 asti. Peruutus koskee sekä varhaiskasvatusta, musiikki- ja tanssiopistoja että ammatillista koulutusta. 

Opetuksen ja konsertti- ja esitystoiminnan keskeytyksen jatkumisesta tai jälleen alkamisesta tiedotetaan Wilman kautta ja konservatorion nettisivuilla.


Jos oppilas on (olet) flunssainen, sairas tai toipilas, älä tuo häntä tunnille.

Korona-viruksen vuoksi toimintaohjeita konservatoriossa asioiville:
1. Jos oppilas on (olet) flunssainen, sairas tai toipilas, älä tuo häntä tunnille.
2. Mahdollisen taudin jälkeen pidä ainakin yksi terve vuorokausi ennen konservatoriolle saapumista.
3. Huolehdi käsihygieniasta. Opettajat ja vanhemmat yhteistyössä huolehtivat oppilaiden käsihygienian toteutumisesta ennen oppituntia, sen aikana sekä sen jälkeen ja tietenkin kotioloissa. Vessoissa käytetään saippuaa ja käsipaperia käsien pesuun ja kuivaamiseen.
4. Kättelyä, halailua ja muuta läheistä kontaktia tulee välttää.
Tampereen konservatorio seuraa viranomaistiedotteita ja muita tiedotusvälineitä aktiivisesti turvallisen toiminnan takaamiseksi. Lisätietoja aiheesta täältä:  THL ja TAYS.