Tanssin valintakoetehtävät 2020

HUOM! Koronatilanteen vuoksi valintakokeet järjestetään etänä. Tarkat ohjeet ja kutsut lähetetään 14.4. sähköpostilla. 


Valintakoe

Valokuva

 • Hakija tuo valintakokeeseen valokuvan, josta hänet tunnistaa.
  Valokuva jää valintakoelautakunnan käyttöön hakutietoihin liitettäväksi.

1. vaihe

Tanssitunti

 • Testataan hakijoiden tanssillisia ja liikunnallisia valmiuksia. Huomiota kiinnitetään myös musikaalisuuteen, esiintymistaitoon ja kykyyn tuottaa omaa liikettä.

Soolo

 • Hakija esittää vapaavalintaisen soolon, jonka kesto on korkeintaan 2 minuuttia.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen suoritetaan karsintaa.

2. vaihe

Soveltuvuustehtävä

 • Hakijat suorittavat ohjattuja tehtäviä. Tehtävissä arvioidaan hakijan suoriutumista tanssillisesta tehtävästä sekä improvisoinnin ja luovan ajattelun käyttämisen taitoa. Arvioidaan hakijan taiteellista ja tanssillista soveltuvuutta alalle.

Kirjallinen tehtävä

 • Hakija saa kirjallisen tehtävän, jota käytetään yhtenä osana haastattelussa. Tehtävällä kartoitetaan hakijan tuntemusta tanssialasta ja siihen liittyviä urasuunnitelmia.

Haastattelu

 • Valintakoelautakunta haastattelee hakijat ja arvioi heidän soveltuvuuttaan tanssialalle.

Valintakokeen arviointikohteet ja
pisteytyksen painotus:

1. vaihe

 • Tanssitunti 30 %
 • Soolo 20 %

2. vaihe

 • Soveltuvuustehtävä 20 %
 • Haastattelu 30 %

Valintakoepisteiden pohjalta valintakoelautakunta laatii sisäänottojärjestyksen opiskelijoiksi otettavista hakijoista.

Tanssijan koulutuksen avoimet ovet

 • keväällä 2020, ajankohta ilmoitetaan myöhemmin

Tanssin osaamisalan valintakoepäivät 

 • ma–ke 18.-20.5.2020
 • Valintakoekutsu lähetetään hakijoille sähköpostilla pääsiäiseen mennessä.