Tanssin valintakoetehtävät 2019

Valintakoe

Valokuva

 • Hakija tuo valintakokeeseen valokuvan, josta hänet tunnistaa.
  Valokuva jää valintakoelautakunnan käyttöön hakutietoihin liitettäväksi.

1. vaihe

Tanssitunti

 • Testataan hakijoiden tanssillisia ja liikunnallisia valmiuksia. Huomiota kiinnitetään myös musikaalisuuteen, esiintymistaitoon ja kykyyn tuottaa omaa liikettä.

Soolo

 • Hakija esittää vapaavalintaisen soolon, jonka kesto on korkeintaan 2 minuuttia.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen suoritetaan karsintaa.

2. vaihe

Soveltuvuustehtävä

 • Hakijat suorittavat ohjattuja tehtäviä. Tehtävissä arvioidaan hakijan suoriutumista tanssillisesta tehtävästä sekä improvisoinnin ja luovan ajattelun käyttämisen taitoa. Arvioidaan hakijan taiteellista ja tanssillista soveltuvuutta alalle.

Fysioterapeutin tarkastus

 • Fysioterapeutti tekee hakijalle tarkastuksen, joka kartoittaa hakijan soveltuvuutta tanssialalle.

Kirjallinen tehtävä

 • Hakija saa kirjallisen tehtävän, jota käytetään yhtenä osana haastattelussa. Tehtävällä kartoitetaan hakijan tuntemusta tanssialasta ja siihen liittyviä urasuunnitelmia.

Haastattelu

 • Valintakoelautakunta haastattelee hakijat ja arvioi heidän soveltuvuuttaan tanssialalle.

 

[table id=71 /]

Valintakokeesta voi saada maksimissaan yhteensä 10 pistettä. Valintakoepisteiden pohjalta valintakoelautakunta laatii sisäänottojärjestyksen opiskelijoiksi otettavista hakijoista.

 

Tanssijan koulutuksen avoimet ovet

 • 30.11.2018 ja 4.2.2019. 

Tanssin osaamisalan valintakoepäivät 

 • ma–ke 20.-22.5.2019