Tanssijan valintakoetehtävät 2018

VALOKUVA

Hakija tuo valintakokeeseen valokuvan, josta hänet tunnistaa. Valokuva jää valintakoelautakunnan käyttöön hakutietoihin liitettäväksi.

VALINTAKOE

1. VAIHE

TANSSITUNTI

Testataan hakijoiden tanssillisia ja liikunnallisia valmiuksia. Huomiota kiinnitetään myös musikaalisuuteen, esiintymistaitoon ja kykyyn tuottaa omaa liikettä.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen suoritetaan karsintaa.

2. VAIHE

TANSSITUNNIT

Arvioidaan hakijoiden tanssiteknisiä ja taiteellisia valmiuksia nykytanssin, jazz- ja populaaritanssin ja baletin osalta. Tarvittaessa arvioidaan muidenkin tanssilajien osaamista.

SOOLO
Hakija esittää vapaavalintaisen soolon, jonka kesto on korkeintaan 2 minuuttia.

Toisen vaiheen jälkeen suoritetaan karsintaa.

3. VAIHE

RYHMÄTEHTÄVÄ
Hakijat saavat pienryhmässä tehtävän, jossa arvioidaan heidän vuorovaikutustaitojaan ja aktiivisuutta toimiessa ryhmässä.

SOVELTUVUUSTEHTÄVÄ

Hakijat suorittavat ohjattuja tehtäviä. Tehtävissä arvioidaan hakijan suoritumista tanssillisesta tehtävästä sekä improvisoinnin ja luovanajattelun käyttämisen taitoa. Arvioidaan hakijan taiteellista ja tanssillista soveltuvuutta alalle.

FYSIOTERAPEUTIN TARKASTUS
Fysioterapeutti tekee hakijalle tarkastuksen, joka kartoittaa hakijan soveltuvuutta tanssialalle.

RYTMI/ÄÄNITESTI
Arvioidaan hakijan kykyä hahmottaa rytmiä tai tuottaa ääntä (puhe/laulu).

HAASTATTELU
Valintakoelautakunta haastattelee hakijat ja arvioi heidän soveltuvuuttaan tanssialalle.

Valintakokeen arviointikohteet ja pisteytyksen painotus:

Tanssitekniikka 40 % = 4 pistettä

 • Tanssitunti (I vaihe) 10 %
 • Nykytanssi / Improvisaatio (II vaihe) 10 %
 • Jazz- ja populaaritanssi (II vaihe) 10 %
 • Baletti (II vaihe) 10 %

Ilmaisutaidot  10 % = 1 piste

 • Soolo (II vaihe)  10 %

Työskentelytaidot  20 % = 2 pistettä

 • Ryhmätehtävä (III vaihe)  10 %
 • Soveltuvuustehtävä (III vaihe)  10 %

Alalle soveltuvuus  30 % = 3 pistettä

 • Haastattelu (III vaihe)  20 %
 • Rytmitesti (III vaihe)  10 %

Fyysinen soveltuvuus
Fysioterapeutin tarkastus (III vaihe)
Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle.

Valintakokeesta voi saada maksimissaan yhteensä 10 pistettä.

Valintakoepisteiden pohjalta valintakoelautakunta laatii sisäänottojärjestyksen opiskelijoiksi otettavista hakijoista.

Lisätietoja hakemisesta

Tanssijan koulutuksen avoimet ovet 19.2.2018

 • Tanssijan koulutuksen tutustumispäivinä voi tulla seuraamaan opiskelijoiden harjoittelua.

Tanssin osaamisalan valintakoepäivät 

 • ma–pe 21.5-25.5.2018