Tanssijan valintakoetehtävät 2017

ENNAKKOTEHTÄVÄ
Yhteishaun yhteydessä on palautettava kirjoitelmat  (2) aiheista

 • ”Minä, tanssi ja tulevaisuus”
 • ”Vaikuttavin näkemäni tanssiteos

 Palautus Tampereen konservatorion opintotoimistoon osoitteeseen: F. E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere tai sähköpostilla: valintakoe2017@tampereenkonservatorio.fi

VALOKUVA
Ennakkotehtävän mukana tulee lähettää valokuva, josta hakijan tunnistaa.

VALINTAKOE

1. VAIHE

TANSSITUNTI

Testataan hakijoiden tanssillisia ja liikunnallisia valmiuksia. Huomiota kiinnitetään myös musikaalisuuteen, esiintymistaitoon ja kykyyn tuottaa omaa liikettä.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen suoritetaan karsintaa.

2. VAIHE

TANSSITUNNIT
Arvioidaan hakijoiden tanssiteknisiä ja taiteellisia valmiuksia nykytanssin, jazz- ja populaaritanssin ja baletin osalta. Tarvittaessa arvioidaan muidenkin tanssilajien osaamista.

SOOLO
Hakija esittää vapaavalintaisen soolon, jonka kesto on korkeintaan 2 minuuttia.

Toisen vaiheen jälkeen suoritetaan karsintaa.

3. VAIHE

RYHMÄTEHTÄVÄ
Hakijat saavat pienryhmässä tehtävän, jossa arvioidaan heidän vuorovaikutustaitojaan ja aktiivisuutta toimiessa ryhmässä.

SOVELTUVUUSTEHTÄVÄ
Hakijat saavat ohjattuja tehtäviä. Tehtävissä arvioidaan hakija suoriutumista tanssillisesta tehtävästä sekä improvisoimisen ja luovanajattelun käyttämisen taitoa. Arvioidaan hakijan taiteellista ja tanssillista soveltuvuutta alalle.

FYSIOTERAPEUTIN TARKASTUS
Fysioterapeutti tekee hakijalle tarkastuksen, joka kartoittaa hakijan soveltuvuutta tanssialalle.

RYTMI/ÄÄNITESTI
Arvioidaan hakijan kykyä hahmottaa rytmiä tai tuottaa ääntä (puhe/laulu).

HAASTATTELU
Valintakoelautakunta haastattelee hakijat ja arvioi heidän soveltuvuuttaan tanssialalle. Ennakkotehtävät toimivat osittain pohjana haastattelulle. Hakijan soveltuvuutta tanssialalle arvioidaan ennakkotehtävien ja haastattelun pohjalta.

Valintakokeen arviointikohteet ja pisteytyksen painotus:

Tanssitekniikka 40 % = 4 pistettä

 • Tanssitunti (I vaihe) 10 %
 • Nykytanssi / Improvisaatio (II vaihe) 10 %
 • Jazz- ja populaaritanssi (II vaihe) 10 %
 • Baletti (II vaihe) 10 %

Ilmaisutaidot  10 % = 1 piste

 • Soolo (II vaihe)  10 %

Työskentelytaidot  20 % = 2 pistettä

 • Ryhmätehtävä (III vaihe)  10 %
 • Soveltuvuustehtävä (III vaihe)  10 %

Alalle soveltuvuus  30 % = 3 pistettä

 • Haastattelu (III vaihe)  20 %
 • Rytmitesti (III vaihe)  10 %

Fyysinen soveltuvuus
Fysioterapeutin tarkastus (III vaihe)
Opiskelijaksi ei voida ottaa sellaista henkilöä, jonka sairaus tai vamma ilmeisesti on esteenä koulutukseen osallistumiselle.

Valintakokeesta voi saada maksimissaan yhteensä 10 pistettä.

Valintakoepisteiden pohjalta valintakoelautakunta laatii sisäänottojärjestyksen opiskelijoiksi otettavista hakijoista.

Lisätietoja hakemisesta

Tanssijan koulutuksen tutustumispäivät 24.- 25.2.2017

 • Tanssijan koulutuksen tutustumispäivinä voi tulla seuraamaan opiskelijoiden harjoittelua ja esityksiä. Osallistujat voivat myös itse osallistua tanssijakoulutuksen opettajien pitämille tanssitunneille ja koulutuksen infotilaisuuteen.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen tutustumispäiville tammikuun aikana