Muusikon valintakoeopas ja valintakoetehtävät 2019

Ammatillisena peruskoulutuksena ( II asteen koulutus) suoritettava musiikkialan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp) ja se muodostuu seuraavista osista

 • ammatilliset tutkinnon osat (145 osp)
 • yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Ylioppilastutkinnon suorittaneilta tunnustetaan opintojen alussa osaamista 27 osp yhteisiin tutkinnon osiin ja 25 osp ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin. Näin ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opiskeluaika on kaksi vuotta.

Voit tutustua musiikkialan perusteisiin tästä https://urly.fi/16xD.

Perustutkintoon sisältyvät yhteiset tutkinnon osat suoritetaan päiväopintoina Tampereen yhteiskoulun lukiossa, TYK www.tyk.info. Opintojen alussa opiskelija tekee yhdessä opinto-ohjaajan kanssa suunnitelman opintoihin kuuluvien lukioaineiden opiskelusta. Peruskoulupohjaiset opiskelijat voivat halutessaan suorittaa ylioppilastutkinnon opintojen aikana. Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden opiskeluaika on kolme vuotta.

Varusmiessoittokunnassa suoritettu varusmiespalvelus tuottaa myös osaamisen tunnustamista. Varusmiespalvelus varusmiessoittokunnassa sekä aliupseerikoulu yhdessä II asteen musiikin perustutkinnon kanssa antavat hyvät edellytykset hakea sotilassoittokuntien virkoja.

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijoille laaditaan HOKS (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma), jonka perusteella suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se saavutetaan. HOKSiin tunnustetaan kaikki osaaminen, mikä opiskelijalla on jo sillä hetkellä.

Musiikkialan perustutkinto antaa hyvät ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että musiikkialan perustutkinnon suorittanut henkilö voi hakeutua jatkamaan opintojaan esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Musiikkialan perustutkinnon suorittaneet muusikot voivat työskennellä erilaisissa orkestereissa, kokoonpanoissa ja yhtyeissä. Heidän työnsä koostuu pääasiassa ohjelmiston harjoittelusta ja esiintymisistä.

 

Muusikon koulutusohjelman valintakoepisteiden painotus

Hakijan on suoritettava valintakokeen jokainen osio hyväksytysti saadakseen hyväksytyn kokonaistuloksen. Jokaisen osakokeen maksimipistemäärä on 10.

 • solistinen pääaine 60%
 • säveltapailu 15%
 • musiikinteoria 10%
 • soveltuvuus 15%

 

Muusikon osaamisala on länsimaisen klassisen musiikin sisältöjen mukaista koulutusta. Valintakokeessa on seuraavat osa-alueet:

1. ENNAKKOTEHTÄVÄ

2. SOLISTISEN PÃÃINSTRUMENTIN NÃYTE

3. SÃVELTAPAILU:

 • melodiadiktaatti
 • kadenssikuuntelu
 • prima vista -laulu
 • prima vista -rytminluku

4. MUSIIKINTEORIA:

 • sävellajit, tunnistaminen ja muodostaminen
 • intervallit, tunnistaminen ja muodostaminen
 • sointuanalyysi

5. HAASTATTELU

 • Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota, edellytyksiä, tavoitteellisuutta ja sitoutumista musiikkialan ammattiopintoihin ja musiikkialalle.

Esimerkkitehtäviä valintakokeen teoria- ja säveltapailutestiin

 

SOLISTISEN PÄÄINSTRUMENTIN NÄYTE INSTRUMENTEITTAIN

Esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) ohjelmiston tasoisia. Säestykselliset tehtävät esitetään valintakokeessa säestäjän kanssa. Hakijan toivotaan vastaavan itse säestäjän hankkimisesta ja kustannuksista.

Tietoa eri instrumenttien tasosuoritusten sisällöistä saa Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) kotisivuilta,
www.musicedu.fi/ladattavat-materiaalit/ -> tasosuoritusohjeet

SÄESTYS

Säestykselliset tehtävät esitetään valintakokeessa säestäjän kanssa. Hakijan toivotaan ensisijaisesti huolehtimaan säestäjän hankkimisesta! Mikäli se ei onnistu, hakijanon lähetettävä kopio säestysnuotista (nuotit ehdottomasti teipattava säestäjää varten) 30.4.2019 mennessä konservatorion toimistoon, osoiteF.E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere. Harjoittelu konservatorion säestäjän kanssa ennen valintakoepäivää ei ole mahdollista.

Valintakoepäivät 2019 
PÄÄINSTRUMENTTI
piano, urut to 16.5.
viulu, alttoviulu, sello, kontrabasso to 16.5.
laulu to 16.5.
puupuhallin
to 16.5.
vaskipuhallin tai lyömäsoittimet pe 17.5.
kitara, sähkökitara, sähköbasso, harmonikka, kantele, harppupe 17.5.

 

SOLISTISEN PÄÄINSTRUMENTIN NÄYTE 
LauluKaikki muut sävellykset paitsi Vaccain vokaliisi esitetään ulkoa.
a) yksi aaria renessanssin tai barokin ajalta alkukielellä esitettynäOhjelmiston tulee edustaa
länsimaista taidemusiikkia ja olla vähintään peruskurssin 2/2 tasoa.
b) yksi vapaavalintainen laulu (eri kielellä kuin muut tehtävät)
c) yksi suomalainen laulu suomen- tai ruotsinkielellä esitettynä
d) Vaccai: Metodo Pratico, Edition Peters, n:o 2073 b, Original Edition: Ib, IIb, V, VII ja VIIIa, joista valintakokeessa arvotaan esitettäväksi yksi.
PianoSävellykset a, b ja c esitetään ulkoa.
a) wieniläisklassisen teoksen nopeatempoinen osa
b) sävellys barokin aikakaudelta
c) vapaavalintainen sävellys, muulta aikakaudelta kuin kaksi edeltävää teosta
d) valmistelutehtävä jonka hakija saa ennen näytetilannetta
UrutSävellykset saa esittää nuoteista.
a) J. S. Bach: Urkukoraali kokoelmasta "Orgelbüchlein" BWV 599-644, BA 5171, Band I
b) J. S. Bach: Preludi ja fuuga kokoelmasta "Acht kleine Präludien und Fugen" BWV 553-560, BA 6497
c) Vapaavalintainen kappale romanttista tai uudempaa tyyliä
d) prima vista
HarmonikkaSävellykset esitetään ulkoa.
a) 2 vapaavalintaista eri tyylistä sävellystä
b) prima vista
KitaraSävellykset esitetään ulkoa.
a) vapaavalintainen teos klassismin aikakaudelta
b) vapaavalintainen sävellys eri aikakaudelta kuin kohdassa a
Sähkökitara pääinstrumenttina
Kaksi vapaavalintaista erityylistä sävellystä. Saa käyttää taustanauhaa.
Sähköbasso pääinstrumenttina
Kaksi vapaavalintaista erityylistä sävellystä. Saa käyttää taustanauhaa.
KanteleSävellykset a) ja b) esitetään ulkoa ja niiden tulee olla vähintään 3/3-tasoisia. 
a) vapaavalintainen teos barokin tai wieniläisklassismin aikakaudelta
b) vapaavalintainen kantelesävellys
c) prima vista
HarppuSävellykset a ja b esitetään ulkoa.
a) jompikumpi seuraavista:
J. Naderman: Sept Sonates (vapaavalintaisen) sonaatin alkusoitto ja I osa TAI 
L. Dussek: Six Sonatines (vapaavalintaisen) sonatiinin I osa
b) vapaavalintainen teos
c) prima vista
ViuluTehtävät a), c) ja d) esitetään ulkoa.
a) Kolmen oktaavin asteikko ja murtosoinnut (Flesch, Sutinen tai muu vastaava)
b) R. Kreutzer: Etydi nro 8 E-duuri tai nro 12 a-molli
c) G. Ph. Telemann: Hidas ja nopea osa fantasiasta sooloviululle nro 7 TWV 40:20 tai nro 8 TWV 40:21 tai nro 9 TWV 40:22 tai nro 10 TWV 40:23 tai nro 11 TWV 40:42 tai nro 12 TWV 40:25
d) vapaavalintainen kappale
AlttoviuluSävellykset esitetään ulkoa.
Kaksi teosta, jotka antavat selkeän käsityksen hakijan teknisistä ja tulkinnallisista valmiuksista. Teosten tulee olla eri sävellajeissa ja edustaa eri tyylikausia.
SelloTehtävät a), c) ja d) esitetään ulkoa.
a) Kolmen oktaavin asteikko ja murtosoinnut
b) Duport: Etydi nro 7 G-duuri (ed. Alphonse Leduc)
c) J.S. Bach: Kaksi osaa soolosellosarjasta BWV 1007-1012
d) vapaavalintainen kappale muulta tyylikaudelta kuin kohdassa c
KontrabassoAsteikko esitetään ulkoa.
a) Kahden oktaavin asteikko ja murtosoinnut
b) F. Simandl: Etydi nro 17 ”Alla polacca”
c) B. Marcello: Ensimmäinen ja toinen osa sonaatista a-molli tai sonaatista e-molli
d) vapaavalintainen kappale muulta tyylikaudelta kuin kohdassa c
HuiluSävellykset saa esittää nuoteista.
a) G. Donizetti: Sonaatti C-duuri huilulle ja pianolle
b) Ernesto Köhler: Romantic studies op. 66 nr 2 Doll's waltz
c) vapaavalintainen teos
d) prima vista
OboeVapaavalintainen sävellys esitetään ulkoa.
a) D. Cimarosa: Konsertto (nopea ja hidas osa)
b) vapaavalintainen teos
c) prima vista
KlarinettiSävellykset saa esittää nuoteista.
a) Karl Stamitz: Klarinettikonsertto nro 3 B-duuri, I osa
b) vapaavalintainen teos
c) prima vista
FagottiSävellykset saa esittää nuoteista.
a) R. Gallois-Montbrun: Improvisation tai J. E. Galliard:
Omavalintaisesta sonaatista nopea ja hidas osa
b) vapaavalintainen sävellys
c) prima vista
Saksofoni Vapaavalintainen sävellys esitetään ulkoa.
a) Jeanine Rueff: Chanson et Passepied (Leduc)
b) vapaavalintainen sävellys
c) prima vista
KäyrätorviSävellykset saa esittää nuoteista.
a) C. Saint-Saëns: Romanssi
b) vapaavalintainen sävellys
c) prima vista
Trumpetti Sävellykset saa esittää nuoteista.
a) 2 vapaavalintaista sävellystä
c) prima vista
PasuunaSävellykset saa esittää nuoteista.
a) J. E. Galliard: Sonaatti nro 1, kaksi tai kolme osaa
b) vapaavalintainen sävellys
c) prima vista
BaritonitorviSävellykset saa esittää nuoteista.
a) Victor Ewald: Romanssi op. 2
b) vapaavalintainen sävellys
c) prima vista
TuubaSävellykset saa esittää nuoteista.
a) George Masson: Suite for Louise
b) vapaavalintainen sävellys
c) prima vista
Lyömäsoittimet pääinstrumenttina
a) malletsoittimet: G . F. Händel: II Sonata for violin (op.1 nro10 ) ensimmäinen osa Andante
b) pikkurumpu: A. Cirone etyde nro 2
c) vapaavalintainen: yksi teos pikkurummulle ja yksi neljän malletin teos marimballe, vibrafonille tai ksylofonille
d) prima vista
Muiden soittimien soitto
Muiden kuin edellä mainittujen soittimien valintakoetehtäviä voi tarvittaessa tiedustella konservatorion toimistosta.