Muusikon valintakoeopas ja valintakoetehtävät 2019

Ammatillisena peruskoulutuksena ( II asteen koulutus) suoritettava musiikkialan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp) ja se muodostuu seuraavista osista

 • ammatilliset tutkinnon osat (145 osp)
 • yhteiset tutkinnon osat (35 osp)

Ylioppilastutkinnon suorittaneilta tunnustetaan opintojen alussa osaamista 27 osp yhteisiin tutkinnon osiin ja 25 osp ammatillisiin valinnaisiin tutkinnon osiin. Näin ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden opiskeluaika on kaksi vuotta.

Voit tutustua musiikkialan perusteisiin tästä https://urly.fi/16xD.

Perustutkintoon sisältyvät yhteiset tutkinnon osat suoritetaan päiväopintoina Tampereen yhteiskoulun lukiossa, TYK www.tyk.info. Opintojen alussa opiskelija tekee yhdessä opinto-ohjaajan kanssa suunnitelman opintoihin kuuluvien lukioaineiden opiskelusta. Peruskoulupohjaiset opiskelijat voivat halutessaan suorittaa ylioppilastutkinnon opintojen aikana. Peruskoulupohjaisten opiskelijoiden opiskeluaika on kolme vuotta.

Varusmiessoittokunnassa suoritettu varusmiespalvelus tuottaa myös osaamisen tunnustamista. Varusmiespalvelus varusmiessoittokunnassa sekä aliupseerikoulu yhdessä II asteen musiikin perustutkinnon kanssa antavat hyvät edellytykset hakea sotilassoittokuntien virkoja.

Opintojen alussa jokaiselle opiskelijoille laaditaan HOKS (henkilökohtainen opiskelusuunnitelma), jonka perusteella suunnitellaan, millaista osaamista opiskelija tarvitsee ja miten se saavutetaan. HOKSiin tunnustetaan kaikki osaaminen, mikä opiskelijalla on jo sillä hetkellä.

Musiikkialan perustutkinto antaa hyvät ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että musiikkialan perustutkinnon suorittanut henkilö voi hakeutua jatkamaan opintojaan esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Musiikkialan perustutkinnon suorittaneet muusikot voivat työskennellä erilaisissa orkestereissa, kokoonpanoissa ja yhtyeissä. Heidän työnsä koostuu pääasiassa ohjelmiston harjoittelusta ja esiintymisistä.

 

Muusikon koulutusohjelman valintakoepisteiden painotus

Hakijan on suoritettava valintakokeen jokainen osio hyväksytysti saadakseen hyväksytyn kokonaistuloksen. Jokaisen osakokeen maksimipistemäärä on 10.

 • solistinen pääaine 60%
 • säveltapailu 15%
 • musiikinteoria 10%
 • soveltuvuus 15%

 

Muusikon osaamisala on länsimaisen klassisen musiikin sisältöjen mukaista koulutusta. Valintakokeessa on seuraavat osa-alueet:

1. ENNAKKOTEHTÄVÄ

2. SOLISTISEN PÃÃINSTRUMENTIN NÃYTE

3. SÃVELTAPAILU:

 • melodiadiktaatti
 • kadenssikuuntelu
 • prima vista -laulu
 • prima vista -rytminluku

4. MUSIIKINTEORIA:

 • sävellajit, tunnistaminen ja muodostaminen
 • intervallit, tunnistaminen ja muodostaminen
 • sointuanalyysi

5. HAASTATTELU

 • Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota, edellytyksiä, tavoitteellisuutta ja sitoutumista musiikkialan ammattiopintoihin ja musiikkialalle.

Esimerkkitehtäviä valintakokeen teoria- ja säveltapailutestiin

 

SOLISTISEN PÄÄINSTRUMENTIN NÄYTE INSTRUMENTEITTAIN

Esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) ohjelmiston tasoisia. Säestykselliset tehtävät esitetään valintakokeessa säestäjän kanssa. Hakijan toivotaan vastaavan itse säestäjän hankkimisesta ja kustannuksista.

Tietoa eri instrumenttien tasosuoritusten sisällöistä saa Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) kotisivuilta,
www.musicedu.fi/ladattavat-materiaalit/ -> tasosuoritusohjeet

SÄESTYS

Säestykselliset tehtävät esitetään valintakokeessa säestäjän kanssa. Hakijan toivotaan ensisijaisesti huolehtimaan säestäjän hankkimisesta! Mikäli se ei onnistu, hakijanon lähetettävä kopio säestysnuotista (nuotit ehdottomasti teipattava säestäjää varten) 30.4.2019 mennessä konservatorion toimistoon, osoiteF.E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere. Harjoittelu konservatorion säestäjän kanssa ennen valintakoepäivää ei ole mahdollista.

[table id=14 /]

 

[table id=18 /]