Muusikon valintakoetehtävät 2018

Ammatillisena peruskoulutuksena ( II asteen koulutus) suoritettava musiikkialan perustutkinto on laajuudeltaan 180 osaamispistettä (osp) / 3 vuotta ja se muodostuu seuraavista osista

 • ammatilliset tutkinnon osat (135 osp)
 • yhteiset tutkinnon osat (35 osp)
 • vapaasti valittavat tutkinnon osat (10 osp).

Tutkinnon osiin sisältyy osaamisen hankkimista työssäoppimisen kautta vähintään 30 osp.

Perustutkintoon sisältyvät yhteiset tutkinnon osat suoritetaan Tampereen yhteiskoulu lukiossa, http://tyk.info. Ylioppilastutkinnon suorittaneilta tunnustetaan opintojen alussa osaamista 32 osp yhteisiin tutkinnon osiin, 15 osp valinnaisiin tutkinnon osiin ja 10 osp vapaavalintaisiin tutkinnon osiin.

Varusmiessoittokunnassa suoritettu varusmiespalvelus tuottaa myös osaamisen tunnustamista. Varusmiespalvelus varusmiessoittokunnassa sekä aliupseerikoulu yhdessä II asteen musiikin perustutkinnon kanssa antavat kelpoisuuden hakea sotilassoittokuntien virkoja.

Musiikkialan perustutkinto antaa hyvät ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Jälkimmäisellä tarkoitetaan sitä, että musiikkialan perustutkinnon suorittanut henkilö voi hakeutua jatkamaan opintojaan esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Musiikkialan perustutkinnon suorittaneet muusikot voivat työskennellä erilaisissa orkestereissa, kokoonpanoissa ja yhtyeissä. Heidän työnsä koostuu pääasiassa ohjelmiston harjoittelusta ja esiintymisistä.

 

Muusikon koulutusohjelman valintakoepisteiden painotus

Hakijan on suoritettava valintakokeen jokainen osio hyväksytysti saadakseen hyväksytyn kokonaistuloksen. Jokaisen osakokeen maksimipistemäärä on 10.

 • solistinen pääaine 60%
 • säveltapailu 15%
 • musiikinteoria 10%
 • soveltuvuus 15%

 

Muusikon osaamisala on länsimaisen klassisen musiikin sisältöjen mukaista koulutusta. Valintakokeessa on seuraavat osa-alueet:

1. ENNAKKOTEHTÄVÄ

 • Kirjallinen ennakkotehtävä palautetaan 30.4.2018 mennessä osoitteeseen 
valintakoe2018@tampereenkonservatorio.fi
 • Ennakkotehtävän aihe: MINÄ MUUSIKKONA NYT JA TULEVAISUUDESSA
  – kerro musiikin opiskelustasi
  – mitä musiikki antaa sinulle
  – mitä odotat musiikin ammatillisilta opinnoilta
  – missä näet itsesi 5-10 vuoden kuluttua

2. SOLISTISEN PÃÃINSTRUMENTIN NÃYTE

3. SÃVELTAPAILU:

 • melodiadiktaatti
 • kadenssikuuntelu
 • prima vista -laulu
 • prima vista -rytminluku

4. MUSIIKINTEORIA:

 • sävellajit, tunnistaminen ja muodostaminen
 • intervallit, tunnistaminen ja muodostaminen
 • sointuanalyysi

5. HAASTATTELU

 • Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota, edellytyksiä, tavoitteellisuutta ja sitoutumista musiikkialan ammattiopintoihin ja musiikkialalle.

 

SOLISTISEN PÄÄINSTRUMENTIN NÄYTE INSTRUMENTEITTAIN

Esitettävien sävellysten tulee olla vähintään peruskurssin 3/3 (laulu 2/2) ohjelmiston tasoisia. Säestykselliset tehtävät esitetään valintakokeessa säestäjän kanssa. Hakijan toivotaan vastaavan itse säestäjän hankkimisesta ja kustannuksista.

Tietoa eri instrumenttien tasosuoritusten sisällöistä saa Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) kotisivuilta,
www.musicedu.fi/ladattavat-materiaalit/

SÄESTYS

Mikäli hakijalla ei ole omaa säestäjää, hänen on lähetettävä kopio säestysnuotista (nuotit teipattava säestäjää varten) 30.4.2018 mennessä konservatorion toimistoon, osoite F.E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere. Harjoittelu konservatorion säestäjän kanssa ennen valintakoepäivää ei ole mahdollista. Huom! Jousisoitinten valintakokeessa kaikki teokset esitetään ilman säestystä.

Valintakoepäivät 2018 
MUUSIKON OSAAMISALA
piano, urut tai cembalo pääinstrumenttinati 15.5.
viulu, alttoviulu, sello tai kontrabasso pääinstrumenttinati 15.5.
vaskipuhallin tai lyömäsoittimet pääinstrumenttina ti 15.5.
laulu pääinstrumenttina ke 16.5.
kitara, harmonikka, kantele tai harppu pääinstrumenttinake 16.5.
puupuhallin pääinstrumenttinake 16.5.

 

SOLISTISEN PÄÄINSTRUMENTIN NÄYTE 
LauluKaikki muut sävellykset paitsi Vaccain vokaliisi esitetään ulkoa.
a) yksi aaria renessanssin tai barokin ajalta alkukielellä esitettynäOhjelmiston tulee edustaa
länsimaista taidemusiikkia ja olla vähintään peruskurssin 2/2 tasoa.
b) yksi vapaavalintainen laulu (eri kielellä kuin muut tehtävät)
c) yksi suomalainen laulu suomen- tai ruotsinkielellä esitettynä
d) Vaccai: Metodo Pratico, Edition Peters, n:o 2073 b, Original Edition: Ib, IIb, V, VII ja VIIIa, joista valintakokeessa arvotaan esitettäväksi yksi.
PianoSävellykset a, b ja c esitetään ulkoa.
a) J. S. Bachin polyfoninen teos
b) wieniläisklassisen sonaatin nopea (sonaattimuotoinen) osa
c) vapaavalintainen sävellys, joka muulta tyylikaudelta kuin kohdissa a ja b mainitut sävellykset
d) prima vista –tehtävä lautakunnan harkinnan mukaan
UrutSävellykset esitetään nuoteista.
a) J. S. Bach: Urkukoraali kokoelmasta "Orgelbüchlein" BWV 599-644, BA 5171, Band I
b) J. S. Bach: Preludi ja fuuga kokoelmasta "Acht kleine Präludien und Fugen" BWV 553-560, BA 6497
c) Vapaavalintainen kappale romanttista tai uudempaa tyyliä
d) prima vista
HarmonikkaSävellykset a ja b esitetään ulkoa.
a) vapaavalintainen sävellys barokin tyylikaudelta
b) vapaavalintainen sävellys (ei barokin tyylikaudelta)
c) prima vista
KitaraSävellykset a ja b esitetään ulkoa.
a) vapaavalintainen teos klassismin aikakaudelta
b) vapaavalintainen kitarasävelys eri aikakaudelta kuin kohdassa a
c) prima vista
KanteleSävellykset a) ja b) esitetään ulkoa ja niiden tulee olla vähintään 3/3-tasoisia. 
a) vapaavalintainen teos barokin tai wieniläisklassismin aikakaudelta
b) vapaavalintainen kantelesävellys
c) prima vista
HarppuSävellykset a ja b esitetään ulkoa.
a) M. Grandjany: Noël Provencal
b) vapaavalintainen teos
c) prima vista
ViuluTehtävät a), c) ja d) esitetään ulkoa.
a) Kolmen oktaavin asteikko ja murtosoinnut (Flesch, Sutinen tai muu vastaava)
b) R. Kreutzer: Etydi nro 8 E-duuri tai nro 12 a-molli
c) G. Ph. Telemann: Hidas ja nopea osa fantasiasta sooloviululle nro 7 TWV 40:20 tai nro 8 TWV 40:21 tai nro 9 TWV 40:22 tai nro 10 TWV 40:23 tai nro 11 TWV 40:42 tai nro 12 TWV 40:25
d) vapaavalintainen kappale
AlttoviuluSävellykset a), c) ja d) esitetään ulkoa.
a) Kolmen oktaavin asteikko ja murtosoinnut (Flesch, Myöhänen tai muu vastaava)
b) R. Kreutzer: Etydi nro 8 A-duuri TAI muu vastaavan tasoinen etydi
c) J. S. Bach: Preludi soolosellosarjasta nro 1 G-duuri BWV 1007 tai nro 2 d-molli BWV 1008 tai nro 3 C-duuri BWV 1009
d) vapaavalintainen kappale muulta tyylikaudelta kuin kohdassa c)
SelloTehtävät a), c) ja d) esitetään ulkoa.
a) Kolmen oktaavin asteikko ja murtosoinnut
b) Duport: Etydi nro 7 G-duuri (ed. Alphonse Leduc)
c) J.S. Bach: Kaksi osaa soolosellosarjasta BWV 1007-1012
d) vapaavalintainen kappale muulta tyylikaudelta kuin kohdassa c
KontrabassoAsteikko esitetään ulkoa.
a) Kahden oktaavin asteikko ja murtosoinnut
b) F. Simandl: Etydi nro 17 ”Alla polacca”
c) B. Marcello: Ensimmäinen ja toinen osa sonaatista a-molli tai sonaatista e-molli
d) vapaavalintainen kappale muulta tyylikaudelta kuin kohdassa c
HuiluSävellyksiä ei tarvitse esittää ulkoa.
a) G. Donizetti: Sonaatti C-duuri huilulle ja pianolle
b) Ernesto Köhler: Romantic studies op. 66 nr 2 Doll's waltz
c) vapaavalintainen teos
d) prima vista
OboeVapaavalintainen sävellys esitetään ulkoa.
a) D. Cimarosa: Konsertto (nopea ja hidas osa)
b) vapaavalintainen teos
c) prima vista
KlarinettiSävellyksiä ei tarvitse esittää ulkoa.
a) Karl Stamitz: Klarinettikonsertto nro 3 B-duuri, I osa
b) vapaavalintainen teos
c) prima vista
FagottiSävellykset esitetään nuoteista.
a) R. Gallois-Montbrun: Improvisation tai J. E. Galliard:
Sonaateista nopea ja hidas osa
b) vapaavalintainen sävellys
c) prima vista
Saksofoni
a) Jeanine Rueff: Chanson et Passepied (Leduc)
b) vapaavalintainen sävellys
c) prima vista
KäyrätorviVapaavalintainen sävellys esitetään ulkoa.
a) C. Saint-Saëns: Romanssi
b) vapaavalintainen sävellys
c) prima vista
Trumpetti Sävellyksiä ei tarvitse esittää ulkoa.
a) vapaavalintainen sävellys
b) vapaavalintainen sävellys
c) prima vista
PasuunaVapaavalintainen sävellys esitetään ulkoa.
a) J. E. Galliard: Sonaatti n:o 1 (nopea ja hidas osa)
b) vapaavalintainen sävellys
c) prima vista
BaritonitorviVapaavalintainen sävellys esitetään ulkoa.
a) Victor Ewald: Romanssi op. 2
b) vapaavalintainen sävellys
c) prima vista
TuubaVapaavalintainen sävellys esitetään ulkoa.
a) George Masson: Suite for Louise
b) vapaavalintainen sävellys
c) prima vista
Lyömäsoittimet pääinstrumenttina
a) Pikkurumpu: Anthony Cirone: Etydi n:o 1 (Portrait in Rhythm)
b) Mallet-soittimet (marimba tai vibrafoni): J.S. Bach: Siciliano (sonaatti E-duuri BWV 1031)
c) vapaavalintainen: yksi teos pikkurummulle ja yksi neljän malletin teos marimballe, vibrafonille tai ksylofonille
d) prima vista
Muiden soittimien soitto
Muiden kuin edellä mainittujen soittimien valintakoetehtäviä voi tarvittaessa tiedustella konservatorion toimistosta.