Musiikkiteknologian valintakoetehtävät 2019

Musiikkiteknologin tutkintoon johtavaan koulutukseen hakevien valintakoe on kaksivaiheinen. Valintakoepäivät ovat maanantai 13.5. (kirjalliset kokeet) ja tiistai 14.5. (henkilökohtaiset kokeet).

Ensimmäisen valintakoepäivän jälkeen suoritetaan karsinta. Kuulotestiä lukuun ottamatta kaikki osakokeet pisteytetään.

Osakokeet

 • ennakkotehtävä – palautus 30.4.2019 mennessä
 • musiikinteorian ja säveltapailun kirjallinen koe
 • musiikkiteknologian teoriakoe
 • soveltuvuushaastattelu
 • soittonäyte solistisella pääinstrumentilla tai sähkösoittimilla
 • säveltapailun suullinen koe
 • analyyttinen kuuntelu
 • lisäksi kuulotesti (ei pisteytystä)

ENNAKKOTEHTÄVÄ

Kirjoita itsestäsi sekä tähänastisesta toiminnastasi muusikkona ja musiikkiteknologina. Kerro miksi haluat opiskella musiikkiteknologiaa, ja miten aiot jatkaa ja kehittää uraasi konservatorio-opiskelun jälkeen.

Jos esiinnyt soittonäytteessä sähkösoittimilla, kirjoita lisäksi myös suunnitelma esitettävästä teoksesta. Suunnitelmassa voit kuvata omia näkemyksiäsi esitettävästä teoksesta ja sen valmistamisesta, esityksen musikaalista rakennetta, sekä käytettävää laitetekniikkaa.

Tallenna kirjoitukset pdf- tai Word-tiedostoiksi, ja nimeä ne mallin mukaan: Ennakkotehtävä_Sukunimi_Etunimi / Suunnitelma_Sukunimi_Etunimi.

Lähetä tiedostot 30.4. mennessä sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen tekno2019@tampereenkonservatorio.fi.

I VAIHE

KIRJALLINEN MUSIIKINTEORIA- JA SÄVELTAPAILUKOE

Perustason päättösuoritusta vastaavaa tasoa

MUSIIKKITEKNOLOGIAN TEORIAKOE

Koe kartoittaa hakijan kykyä ymmärtää alan termistöä ja käsitteitä. Kokeessa on kysymyksiä ja termistön selitystehtäviä, ja siihen voi valmistautua lukemalla seuraavat artikkelit eMute-sivustolta

http://emute.edu.fi (artikkelisisältö päivitetty 5.3.2019)

 • Mikseri
 • Prosessointi, osat 1-7
 • Mikrofonit, osat 1-2
 • Digitaalinen ääni, osat 1-6

Lisäksi kannattaa lukea alan suomenkielisiä julkaisuja:

 • Suntola, Silja. Luova studiotyö. Idemco Oy. Riffi-julkaisut
 • Laaksonen, Jukka. Äänityön kivijalka. Idemco Oy. Riffi-julkaisut
 • Aro, Eero. Tilaääni. Idemco Oy. Riffi-julkaisut
 • Blomberg, Esa – Lepoluoto, Ari. Audiokirja.
  http://ari.lepoluo.to/audiokirja/

II VAIHE

SOVELTUVUUSHAASTATTELU

Haastattelussa arvioidaan hakijan motivaatiota, edellytyksiä, tavoitteellisuutta ja sitoutumista musiikkialan ammattiopintoihin ja musiikkialalle.

SOITTONÄYTE – SOLISTINEN PÄÄINSTRUMENTTI (vaihtoehtona sähkömusiikin esittäminen)

Vapaavalintainen vähintään peruskurssin 3/3 (tai 2/2) tasoa oleva vähintään kahdesta teoksesta koostuva noin 5 minuutin kestoinen soitto- tai laulunäyte.

Tietoa eri instrumenttien tasosuoritusten sisällöistä saa Suomen musiikkioppilaitosten liiton (SML) kotisivuilta,
www.musicedu.fi/ladattavat-materiaalit/

SÄESTYS

Mikäli hakija haluaa käyttää soittonäytteessään konservatorion säestäjää, hänen on lähetettävä kopio säestysnuotista (nuotit teipattava säestäjää varten) 30.4.2019 mennessä konservatorion toimistoon, osoite F.E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere. Harjoittelu konservatorion säestäjän kanssa ennen valintakoepäivää ei ole mahdollista

Hakija voi käyttää säestykseen myös omaa äänitettä. Hakijalla tulee olla mukanaan äänite omassa soittimessa, jonka kytkemiseksi tulee mukana olla myös sopivat kaapelit RCA- tai 6.3mm plugi-liittimillä varustettuna.

SOITTONÄYTE – SÄHKÖMUSIIKIN ESITTÄMINEN (vaihtoehtona solistinen pääinstrumentti)

Valintakokeessa esitetään 3-5 minuutin mittainen sähkömusiikin teos, joka voi sisältää improvisaatiota. Esityksen tulee sisältää live-soittoa jossain muodossa. Teos voi olla luonteeltaan puhtaasti elektroninen, tai siihen voi yhdistää akustisia elementtejä.

Käytettävissä on Yamaha MG10XU -mikseri efektilaitteineen, sekä siihen liitetty stereoäänentoisto.

Hakijalla tulee olla mukanaan muu tarvittava laitteisto kaapeleineen. Laitteiston pystytykseen saa käyttää enintään 5 minuuttia. Laitteistona voi käyttää esim. syntetisaattoreita, rumpukoneita, looppereita, efektilaitteita, tietokonetta, DJ-kalustoa, jne.

Valintakoelautakunta kiinnittää arvioinnissaan huomiota mm. instrumentin/instrumenttien hallintaan, esityksen musiikillisuuteen sekä omaperäisyyteen. Huomaa myös ennakkotehtävään liittyvän suunnitelman kirjoittaminen.

SUULLINEN SÄVELTAPAILUKOE

Perustason päättösuoritusta vastaavaa tasoa

ANALYYTTINEN KUUNTELU

Soitinten ja kokoonpanojen tunnistus. Äänikuvan muutosten (esim. stereokuva, taajuusvaste jne.) tunnistaminen

KUULOTESTI