Musiikkiteknologian valintakoetehtävät 2017

Musiikkiteknologin tutkintoon johtavaan koulutukseen hakevien valintakoe on kaksivaiheinen. Valintakoepäivät ovat keskiviikko 10.5. ja torstai 11.5.

Ensimmäisen vaiheen jälkeen suoritetaan karsinta kirjallisen musiikinteoria- ja säveltapailukokeen perusteella. Jokaisen osakokeen maksimipistemäärä on 10. Hyväksytty suoritus edellyttää osakokeiden minimipisterajojen ylittämistä. Kuulotestiä ei pisteytetä.

Osakokeiden pisteiden painotukset ja minimipisterajat:

  • soveltuvuushaastattelu 25% / 4 p
  • soittonäyte / sähkömusiikki 20% / 2 p
  • säveltapailu 20% / 2 p
  • ennakkotehtävä 15% / ei minimipisterajaa
  • musiikinteoria 10% / 2 p
  • analyyttinen kuuntelu 5% / 2 p
  • tiivistelmätehtävä 5% / 2 p

ENNAKKOTEHTÄVÄT

ENNAKKOTEHTÄVÄ 1

Ennakkotehtävä suoritetaan Soundation Studion -sekvensseriohjelmalla, joka toimii internet-selaimessa. Ohjelma löytyy osoitteesta http://soundation.com.

1. Rakenna 2-3 minuutin kappale, jossa on intron lisäksi vähintään kaksi erilaista osaa.

2. Käytä maksimissaan kolmea MIDI- ja kahta audioraitaa. Käytä audioraidoilla valmiita looppeja (ilmaisversiossa ei voi tallentaa omia audioraitoja).

3. Rakenna kappaleeseen rytmiraita sillä MIDI-instrumentilla, joka parhaiten sopii kappaleen luonteeseen.

4. Tee vähintään yksi perkussioraita, jossa käytät kaiku- tai viive-efektiä instrumentin siirtämiseen miksauksessa taka-alalle.

5. Miksaa kappale.

6. Tallenna kappale tietokoneellesi ”Export .sng File” -komennolla. Käytä tiedostonimenä omaa nimeäsi. Lähetä tiedosto 30.4. mennessä sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: tekno2017@tampereenkonservatorio.fi
Saat kuittauksen sähköpostiisi perille tulleesta kappaleesta, kun se on arvioitu.

7. Julkaise kappale ”Publish Track” -komennolla. Lisää sähköpostiin julkaistun kappaleen internet-osoite.

8. Liitä sähköpostiin raportti, jossa esittelet kappaleesi. Kerro jokaisen raidan osalta miten olet sen toteuttanut. Sisällytä raporttiin itsearviointia: missä onnistuit mielestäsi hyvin, missä taas tarvitset lisää harjoittelua.

ENNAKKOTEHTÄVÄ 2

Kirjoita itsestäsi sekä tähänastisesta toiminnastasi muusikkona ja musiikkiteknologina. Kerro miksi haluat opiskella musiikkiteknologiaa, ja miten aiot jatkaa ja kehittää uraasi konservatorio-opiskelun jälkeen.

Jos osallistut sähkömusiikkipainotteiseen valintakokeeseen 11.5., kirjoita myös suunnitelma esitettävästä teoksesta. Suunnitelmassa voit kuvata omia näkemyksiäsi esitettävästä teoksesta ja sen valmistamisesta, esityksen musikaalista rakennetta, sekä käytettävää laitetekniikkaa.

Tallenna kirjoitukset pdf- tai Word-tiedostoiksi, ja nimeä ne mallin mukaan: Ennakkotehtävä2_Sukunimi_Etunimi / Suunnitelma_Sukunimi_Etunimi.
Lähetä tiedostot 30.4. mennessä sähköpostin liitetiedostoina osoitteeseen: tekno2017@tampereenkonservatorio.fi

 

I VAIHE

KIRJALLINEN MUSIIKINTEORIA- JA SÄVELTAPAILUKOE

Peruskurssin 3/3 vaikeustasoa

TIIVISTELMÄTEHTÄVÄ

Tiivistelmätehtävä kartoittaa hakijan kykyä ymmärtää alan keskeiset termit ja käsitteet sekä kykyä löytää tekstistä olennaiset sisällöt ja tiivistää ne kirjalliseen muotoon suomen kielellä. Kokeessa hakijalle annetaan luettavaksi lyhyt englanninkielinen teksti, josta hakijan tulee kirjoittaa enintään 100 (sadan) sanan mittainen suomenkielinen tiivistelmä.

Tehtävään voi valmistautua tutustumalla alan englanninkieliseen termistöön seuraavalla sivustolla:

sekä lukemalla alan suomenkielisiä teoksia:

  • Suntola, Silja. Luova studiotyö. Idemco Oy. Riffi-julkaisut.
  • Laaksonen, Jukka. Äänityön kivijalka. Idemco Oy. Riffi-julkaisut.
  • emute-sivusto, http://emute.edu.fi

Varsinainen tiivistettävä teksti annetaan hakijoille valintakokeessa tehtävän yhteydessä.

 

II VAIHE

SOVELTUVUUSHAASTATTELU

SOITTONÄYTE – PERINTEINEN INSTRUMENTTI (vaihtoehtona sähkömusiikin esittäminen)

Vapaavalintainen peruskurssin 3/3 (tai 2/2) tasoa oleva vähintään kahdesta teoksesta koostuva noin 5 minuutin kestoinen soitto- tai laulunäyte.

Suomen musiikkioppilaitosten liiton tasosuoritusten sisällöt löytyvät liiton kotisivuilta:
www.musicedu.fi/fi/musiikinopetus/tasosuoritukset

SÄESTYS

Mikäli hakijalla ei ole omaa säestäjää, hänen on lähetettävä kopio säestysnuotista (nuotit teipattava säestäjää varten) 14.3.2017 mennessä konservatorion toimistoon, osoite F.E. Sillanpään katu 9, 33230 Tampere. Harjoittelu konservatorion säestäjän kanssa ennen valintakoepäivää ei ole mahdollista

SOITTONÄYTE – SÄHKÖMUSIIKIN ESITTÄMINEN (tai perinteinen instrumentti)

Valintakokeessa esitetään 3-5 minuutin mittainen sähkömusiikin teos, joka voi sisältää improvisaatiota. Esityksen tulee sisältää live-soittoa jossain muodossa. Teos voi olla luonteeltaan puhtaasti elektroninen, tai siihen voi yhdistää akustisia elementtejä.

Käytettävissä on Yamaha MG10XU -mikseri efektilaitteineen, sekä siihen liitetty stereoäänentoisto.

Hakijalla tulee olla mukanaan muu tarvittava laitteisto kaapeleineen. Laitteiston pystytykseen saa käyttää enintään 5 minuuttia. Laitteistona voi käyttää esim. syntetisaattoreita, rumpukoneita, looppereita, efektilaitteita, tietokonetta, DJ-kalustoa, jne.

Valintakoelautakunta kiinnittää arvioinnissaan huomiota mm. instrumentin hallintaan sekä esityksen musiikillisuuteen. Huomaa myös ennakkotehtävään 2 liittyvän suunnitelman kirjoittaminen.

SUULLINEN SÄVELTAPAILUKOE

Peruskurssin 3/3 vaikeustasoa.

ANALYYTTINEN KUUNTELU

Soitinten ja kokoonpanojen tunnistus. Äänikuvan muutosten (esim. stereokuva, taajuusvaste jne.) tunnistaminen

KUULOTESTI