sähköisku_refpoed

Musiikkiteknologia

Musiikkiteknologian osaamisalan opinnoissa (180 osp) suoritetaan musiikkialan perustutkinto. Musiikkiteknologiaan painottuvassa koulutuksessa yhdistetään muusikkous, musiikin tuntemus ja musiikkiteknologiaan liittyvä osaaminen. Tavoitteena on musiikkiteknologian ammattilainen, joka pystyy hyödyntämään työssään monipuolista musiikillista osaamista. Opintoihin kuuluu sähkömusiikkia, äänittämistä, äänentoistoa, musiikin tietotekniikkaa, soittotunteja, musiikin yleisiä aineita sekä yleissivistäviä aineita.

Yhtenä opintojen painopistealueena on sähkömusiikki, johon sisältyy säveltämistä ja esiintymisiä. Opiskelijoiden käytettävissä on studion lisäksi uusi sähkömusiikin laboratorio. Opinnoista suuri osa on projektiluonteisia. Tampereen konservatorion musiikkiteknologeilla on erinomainen mahdollisuus tehdä projekteja yhdessä muusikko- ja tanssiopiskelijoiden kanssa.

Valinnaisissa aineissa opiskelija voi painottaa opintojaan haluamaansa suuntaan. Vaihtoehtoina ovat sähkömusiikki, studiotekninen harjoittelu, äänentoisto ja valotekniikka, sekä solististen taitojen kehittäminen.

Osaamista arvioidaan mm. ammatillisten näyttöjen kautta, jotka valikoituvat valinnaisten opintojen mukaisesti. Ammatillisia näyttöjä annetaan sähkömusiikissa, studiotekniikassa, äänentoistossa, ja solistisissa opinnoissa.

Musiikkialan perustutkinnon koulutus Tampereen konservatoriossa on klassisen musiikin sisältöjen mukaista. Tutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Musiikkialan perustutkinnon suorittanut henkilö voi siis hakeutua jatkamaan opintoja esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Mahdollisuus myös sähkömusiikkipainotteiseen valintakokeeseen:
Valintakokeessa esitetään 3-5 minuutin mittainen sähkömusiikin teos, joka voi sisältää improvisaatiota. Esityksen tulee sisältää live-soittoa jossain muodossa. Teos voi olla luonteeltaan puhtaasti elektroninen, tai siihen voi yhdistää akustisia elementtejä.