sähköisku_refpoed

Musiikkiteknologia

Musiikkiteknologian osaamisalan opinnoissa (180 osp) suoritetaan musiikkialan perustutkinto. Musiikkiteknologiaan painottuvassa koulutuksessa yhdistetään muusikkous, musiikin tuntemus ja musiikkiteknologiaan liittyvä osaaminen. Tavoitteena on musiikkiteknologian ammattilainen, joka pystyy hyödyntämään työssään monipuolista musiikillista osaamista. Opintoihin kuuluu äänittämistä, äänentoistoa, sähkömusiikkia, musiikin tietotekniikkaa, soittotunteja, musiikin yleisiä aineita sekä yleissivistäviä aineita.

Musiikkialan perustutkinnon koulutus Tampereen konservatoriossa on klassisen musiikin sisältöjen mukaista. Tutkinto antaa ammatilliset perusvalmiudet ja yleisen korkeakoulukelpoisuuden. Musiikkialan perustutkinnon suorittanut henkilö voi siis hakeutua jatkamaan opintoja esim. ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa.

Musiikkiteknologian opinnot pähkinänkuoressa (pdf)

Mahdollisuus myös sähkömusiikkipainotteiseen valintakokeeseen:
Valintakokeessa esitetään 3-5 minuutin mittainen sähkömusiikin teos, joka voi sisältää improvisaatiota. Esityksen tulee sisältää live-soittoa jossain muodossa. Teos voi olla luonteeltaan puhtaasti elektroninen, tai siihen voi yhdistää akustisia elementtejä.