Ammatillinen koulutus


Tiedote 6.3.2019:

Tampereen konservatorion musiikkialan perustutkinnon koulutusta kehitetään. Musiikkiteknologian ja sähkömusiikin opetus liitetään osaksi muusikkokoulutusta, jolloin myös muusikko-opintoihin saadaan laajempia teknologisia sisältöjä. Musiikkiteknologian opiskelijoilla on aiemminkin ollut solistinen instrumentti jo koulutuksen valintakriteerinä ja siten osana opintoja.

Musiikkiteknologian koulutuksessa tällä hetkellä opiskelevat jatkavat opintonsa loppuun aloittamansa osaamisalan tutkintoperusteiden mukaisesti.  Syksyllä 2019 aloittavat uudet opiskelijat sen sijaan tullaan kaikki ohjaamaan muusikkokoulutukseen. Kevään 2019 valintakokeet toteutetaan käynnissä olevan ammatillisen II asteen yhteishaun hakutietojen mukaisesti.
− Opetushallitus on juuri aloittamassa musiikin alan tutkintoperusteiden uudistamisen. Teknologian opetuksella haetaan uusia ratkaisuja musiikin tekemiseen kaikilla koulutustasoilla, toteaa rehtori Sampsa Konttinen. − Tampereen konservatorion tavoitteena on myös tuoda sävellyskoulutus osaksi musiikkialan perustutkintoa. 
Tampereen konservatoriossa on kaikkiaan n. 50 musiikin alan opiskelijaa, joista runsaat 10 opiskelee musiikkiteknologiaa. Musiikkiteknologian asiantuntijalehtorina jatkaa Juha Sipilä. Opetustyön ohella Sipilä muun muassa osallistuu Opetushallituksen tilaamaan musiikkiteknologian opetuksen verkkosivuston kehittämishankkeeseen.
Lisätiedot:

Rehtori Sampsa Konttinen
050 562 0935
sampsa.konttinen@tampereenkonservatorio.fi

 

HUOM: Musiikkiteknologian osaamisalalle tänä keväänä hakeneiden valintakoe järjestetään ilmoitetusti. Osa-alueet ovat ennakkotehtävä, musiikinteorian ja säveltapailun kirjallinen koe, musiikkiteknologian teoriakoe, soveltuvuushaastattelu, soittonäyte solistisella pääinstrumentilla tai sähkösoittimilla, säveltapailun suullinen koe, analyyttinen kuuntelu ja kuulotesti.


Tampereen konservatorio on tanssin ja taidemusiikin oppilaitos, joka elää vahvasti omassa ajassamme. Konservatorion ja Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman yhteistyöfoorumina on  Tampereen Musiikkiakatemia,  jossa eri koulutusasteet toimivat tiiviissä yhteistyössä toisiaan hyödyttäen.

Tampereen konservatoriossa voi opiskella päätoimisesti musiikki- ja tanssialojen ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelu on päätoimista ja edellyttää opiskelijalta omaa aktiivisuutta sekä aitoa motivaatiota musiikki- tai tanssialalle. Konservatorio tarjoaa opiskelijalle vireän oppimisympäristön ja korkeatasoisen opetuksen.

Yhteishaku 19.2.-12.3.2019:
Opintopolku.fi 

 

Esitekuvake konservatorioliitto

Tutustu Suomen Konservatorioliiton esitteeseen Ammatiksi musiikki