Ammatillinen koulutus

Musiikkiteknologin koulutukseen hakeville

Aikaisemmin ilmoitetusta poiketen Tampereen konservatorio hyväksyy kevään 2019 valintakokeen perusteella opiskelijoita myös musiikkiteknologian osaamisalalle. Valintakokeet järjestetään ennalta ilmoitettuna aikana ja valintakoekoevaatimukset ovat ennallaan eli yhteishaun ohjeistuksessa ilmoitetut.

Vuoden 2018 valintakokeessa opiskelijoiksi hyväksytyt, joiden opintojen aloitus on siirtynyt ensi syksyyn, voivat aloittaa opintonsa suunnitellun mukaisesti musiikkiteknologian osaamisalalla.

Rehtori

Musiikkiteknologian osaamisalan valintakokeen osa-alueet ovat ennakkotehtävä, musiikinteorian ja säveltapailun kirjallinen koe, musiikkiteknologian teoriakoe, soveltuvuushaastattelu, soittonäyte solistisella pääinstrumentilla tai sähkösoittimilla, säveltapailun suullinen koe, analyyttinen kuuntelu ja kuulotesti.


Tampereen konservatorio on tanssin ja taidemusiikin oppilaitos, joka elää vahvasti omassa ajassamme. Konservatorion ja Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman yhteistyöfoorumina on  Tampereen Musiikkiakatemia,  jossa eri koulutusasteet toimivat tiiviissä yhteistyössä toisiaan hyödyttäen.

Tampereen konservatoriossa voi opiskella päätoimisesti musiikki- ja tanssialojen ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelu on päätoimista ja edellyttää opiskelijalta omaa aktiivisuutta sekä aitoa motivaatiota musiikki- tai tanssialalle. Konservatorio tarjoaa opiskelijalle vireän oppimisympäristön ja korkeatasoisen opetuksen.

 

Esitekuvake konservatorioliitto

Tutustu Suomen Konservatorioliiton esitteeseen Ammatiksi musiikki