Ammatillinen koulutus

Tampereen konservatorio on tanssin ja taidemusiikin oppilaitos, joka elää vahvasti omassa ajassamme. Konservatorion ja Tampereen ammattikorkeakoulun musiikin koulutusohjelman yhteistyöfoorumina on  Tampereen Musiikkiakatemia,  jossa eri koulutusasteet toimivat tiiviissä yhteistyössä toisiaan hyödyttäen.

Tampereen konservatoriossa voi opiskella päätoimisesti musiikki- ja tanssialojen ammatillisessa koulutuksessa. Opiskelu on päätoimista ja edellyttää opiskelijalta omaa aktiivisuutta sekä aitoa motivaatiota musiikki- tai tanssialalle. Konservatorio tarjoaa opiskelijalle vireän oppimisympäristön ja korkeatasoisen opetuksen.

Esitekuvake konservatorioliitto

Tutustu Suomen Konservatorioliiton esitteeseen Ammatiksi musiikki